Nyheter

Tilhenger uten bremser var 1.600 kilo for tung – det fikk store konsekvenser for sjåføren

Da vegvesenet skulle kontrollere den norskregistrerte varebilen med henger, endte det med både avskilting og politianmeldelse.

Denne tilhengeren var 1,6 tonn for tung, og ble avskiltet på stedet.

– Det han kjørte med var en svært dårlig kombinasjon, fastslår fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen innledningsvis overfor Dagsavisen Demokraten.

Torsdag kom en norsk mann kjørende i en varebil som trakk på en i overkant tungt lastet tilhenger. Da ekvipasjen ble tatt inn til kontroll ved Svinesund, fant inspektørene feil på feil.

– For det første hadde han altfor mye vekt med tanke på hva både bilen og hengeren var godkjent for, og sammensetningen av dekk var heller ikke laget for å bære belastningen fra varene han kjørte med. I tillegg fantes det ikke bremser på tilhengeren, utdyper Grotterød.

– Stor personbil for mye

Det viste seg at hengeren var overlastet med 1,6 tonn i forhold til hva som er tillatt, og bare det var nok til å vekke sterke reaksjoner hos vegvesenets mannskaper.

– Dette utgjør jo en stor personbil for mye, så det i seg selv er ganske grovt. Når man da på toppen av det ikke har bremser, så all brems ligger på trekkbilen, er dette direkte trafikkfarlig, sier faglederen

– Med så mye vekt på kjøretøy som ikke er bygget for det, og med dekk som ikke tåler belastningen kunne dette fått veldig alvorlige følger om det for eksempel skulle oppstått en situasjon der sjåføren måtte utføre en nødbrems eller brå unnamanøver, legger han til.

Fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen.

Politisak

Resultatet av kontrollen var derfor at sjåføren ble politianmeldt og tilhengeren ble avskiltet på stedet.

– Det er førers ansvar å påse at kjøretøyet er i orden, og her er det summen av alt som gjør at vi går til anmeldelse. Så er det opp til politiet å avgjøre hva som blir straffen, og hva som blir utfallet av det tør jeg ikke spå, men at det blir en reaksjon er jeg helt sikker på, sier Grotterød.

– For oss var det ikke noe stort problem å avgjøre denne saken. Når man tar sjansen og kjører med den kombinasjonen av kjøretøy som her, utgjør det en stor fare for trafikksikkerheten, og det er ikke greit, fortsetter han.

Sjåføren var imidlertid av en litt annen oppfatning, selv om Grotterød ikke vil røpe for mye om hva slags tilbakemeldinger de ble møtt med.

– Ofte når man går til anmeldelse er det jo grovt, og det er ingen sjåfører som ønsker det. De fleste håper nok at det skal gå bra likevel, og er ikke så fornøyde når de får den beskjeden, sier faglederen.

22 kjøreforbud

Den norskregistrerte varetransporten var ikke den eneste som ble møtt med strenge reaksjoner under vegvesenets kontroller torsdag. Totalt 50 tunge kjøretøy ble sjekket ved Svinesund og Ørje, og av disse fikk 29 sjåfører med seg skriftlige pålegg om å utbedre mangler.

22 tungbiler var i såpass dårlig forfatning at de ble nektet å kjøre videre fra kontrollstasjonen før alle feil var rettet opp, blant annet et bulgarskregistrert vogntog med overlast og utslitt bremsekloss på traileren.

Til sammen ble det delt ut tre overlastgebyr og to øvrige gebyr, mens to sjåfører – inkludert nordmannen med varebilen – ble anmeldt til politiet.