Nyheter

Forsvaret sender 60 personer for å hjelpe til med testing ved Svinesund

Mandag ble det innført obligatorisk testing på grensen, og Halden kommune har fått bistand fra Forsvaret for å håndtere situasjonen.

– For å kunne håndtere trykket med obligatorisk testing på grensen ba vi i helgen om bistand fra Forsvaret. Det får vi nå, så det blir rekvirert 60 personer fra Forsvaret og Sivilforsvaret under kommando fra Heimevernet, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune til Moss Avis.

Bistanden gjelder i første omgang fram til 1. februar, men Vevelstad forteller at kommunen allerede er i dialog om forlengelse.

Nasjonale myndigheter har presisert at det er gjort unntak for obligatorisk testing ved Svinesund. Det vil ta noen dager før testkapasiteten er god nok, sier Vevelstad. Alle fasilitetene er på plass, men man trenger flere personer som kan registrere og teste.

Det er derfor gitt midlertidig unntak til personer med fast bopel i Norge ved Svinesund. De må så snart som mulig, og innenfor 24 timer, teste seg et annet sted, dersom ventetiden på teststasjonen er over en time.

Les også: Nå kommer vaksinepassene – men usikkert om det kan åpne svenskegrensa

FAKTA: Obligatorisk testing på grensen

* Fra mandag 18. januar klokken 18 innføres obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt.

* Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste, kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell.

* Testen skal nå gjennomføres ved grenseovergangsstedet i Norge.

* Personer som blir tatt med falske covid-19 tester, blir bortvist.

* Av de 10 av 38 grenseovergangene uten testkapasitet i dag, blir følgende seks stengt: Neiden/Sør-Varanger, Narvik lufthavn Evenes, Sandvika/Ådalsvollen, Kristiansund lufthavn Kvernberget, Molde lufthavn Årø og Linna/Åsnes). Det blir opprettet et begrenset testtilbud på Tana, Karasjok, Kautokeino og Røros.

* Personer med krav til test, kan kun passere grensestasjonen i tidsrommet hvor det er et tilgjengelig testtilbud. Personer som er unntatt kravet om test på grensen, kan passere i den øvrige åpningstiden hvor grensestasjonen er bemannet, men ikke har testtilbud.

* De som ankommer Norge må først fylle ut et digitalt innreiseregistreringsskjema.

* Utenlandske arbeidstakere må framvise bekreftelse fra arbeidsgiver på egnet oppholdssted ved innreise.

* Fram til testkapasiteten ved Svinesund er god nok, er det gitt et midlertidig unntak for personer med fast bopel i Norge. Disse kan foreløpig teste seg et annet sted så snart som mulig og senest innen 24 timer, dersom ventetiden på test på Svinesund er over 1 time.

(Kilde: regjeringen.no)

(©NTB)