Nyheter

Fant mangler ved nesten 100 av 156 kontrollerte vogntog

På en snau uke har 68 tungbiler som har kommet inn i landet over Svinesund eller Ørje blitt ilagt kjøreforbud, og ytterligere 24 har blitt pålagt å utbedre mangler.

Torsdag var det blant annet tre vogntog-sjåfører som ikke fikk kjøre videre fra Sviensund fordi kontrollen avdekket manglende lastsikring, mens to fikk kjøreforbud på grunn av overlast.

Av 37 kontrollerte vogntog ved de to største grenseovergangene i tidligere Østfold denne dagen, fikk hele 26 sjåfører pålegg om å utbedre ulike mangler. 21 tungbiler var i såpass dårlig tilstand at det ble nedlagt bruksforbud inntil alle feil er rettet opp.

Les også: Statens vegvesen roper varsku om dårlig lastsikring i tungtransporten på grensa

Dugg og belteskade

Sist helg fikk vegvesenet stanset et vogntog der det var flere ting som ikke var på stell, på både bilen og hos sjåføren.

– Det ble ilagt bruksforbud grunnet igjenduggede front- og sideruter. Fører hadde ingen kompetanse i bruk av bilens vifteanlegg, og opplæring ble gitt. Nevnte vogntog hadde også alvorlig skade på bilbelte, opplyses det i en pressemelding.

Ved samme kontroll ble også to sjåfører anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Les også: Vegvesenet oppdaget livsfarlig feil under bremsetest

Mange typer feil

Mellom fredag 2. oktober og torsdag 8. oktober har det blitt kontrollert til sammen 156 tungbiler ved Svinesund og Ørje. Dette har resultert i 92 pålegg grunnet mangler, og 68 kjøreforbud.

Dette er blant de øvrige overtredelsene vegvesenet trekker fram i sine rapporter fra den siste tida, og som har ført til at vogntogene måtte parkeres etter kontroll:

  • For lang totallengde
  • Sprukne/rustskadde bremseskiver
  • Nedslitte bremser
  • Bord i frontvinduet som hindret sikten framover
  • Luftlekkasje

Les også: Vogntog kjørte med bakhjulene i været: – Livsfarlig vektfordeling

Sist helg fant vegvesenets kontrollørere denne alvorlige belteskaden i et av de kontrollerte vogntogene. Vogntoget hadde også igjenduggede front og sideruter, og det ble nedlagt bruksforbud. FOTO: Statens vegvesen

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Hermund L. Kjernli

Journalist