Nyheter

– Skandaløst av Kystverket

Naturvernforbundet slakter Kystverkets innsats etter det store utslippet av plastpellets som først ble oppdaget på Hankø, men kan ha forurenset tusenvis av kilometer med strender.

– Det er skandaløst at Kystverket har sittet på informasjon om hvor utslippet kom fra i over to måneder, uten at offentligheten har fått vite om det, sier generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet.

Hun reagerer også sterkt på at andre involverte aktører ikke har meldt fra om utslippet.

– Media har jo vært fullt av oppslag om plastpellets i Ytre Oslofjord, påpeker Esmark.

Les mer: Analyser av plastpellets kan avsløre miljøsynderen

Utslipp 23. februar

Onsdag ble det kjent at utslippet av plastpellets, som Dagsavisen har omtalt i flere artikler siden slutten av mars, med all sannsynlighet stammer fra en container som var ombord i skipet M/V Trans Carrier. Skipet, som eies av selskapet Sea-Cargo og driftes av Seatrans Ship Management, la ut fra Rotterdam 22. februar. Ombord var det blant annet 26 tonn med plastråstoffet polypropen produsert av petrokjemiselskapet Ineos. M/V Trans Carrier satte kursen mot Tananger i Rogaland. Plastpelletsene skulle leveres til plastrørprodusenten Pipelife i Surnadal i Møre og Romsdal.

Natt til 23. februar havnet skipet i uvær i Nordsjøen, vest for Danmark, opplyser Ole Sævild, administrerende direktør i Sea-Cargo.

– Voldsom sjø kom inn over dekk, noe last ble delvis revet løs og dunket i hverandre slik at det ble slått hull i en 30-fots container med plastgranulat. Skipet la seg på været, mannskapet fikk sikret lasten og en god del pellets på dekk ble samlet opp, forteller Sævild til Dagsavisen.

Les også: Store mengder plastkuler funnet på strender: – Fugler spiser dem, blir syke og dør

Kystverket ble varslet

– Hvor mye plastpellets havnet i sjøen?

– Det vet vi ikke. Dette skjedde midt på natten i et forferdelig uvær, skipet kunne ikke stoppe opp, og ikke kunne de om bord se noe heller. Pelletsene ble tatt av vær og vind, svarer Sævild.

– Skipet seilte så videre mot Tananger og det ble rapportert til Kystverket om hva som hadde skjedd, fortsetter han.

24. februar ble den skadede containeren satt i land i Tananger og tatt hånd om av politiet.

Tre uker senere, den 16. mars, fikk Fredrikstad kommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken, den første meldingen om at store mengder med plastpellets hadde drevet i land i Hankøsundet i Østfold. I de mer enn seks ukene som har gått siden da, er det meldt om flere hundre nye funn av pellets, også i Vestfold og Agder.

Parallelt med dette har det vært en omfattende klappjakt på den ansvarlige for utslippet. Denne innsatsen har også involvert Kystverket.

Les også: Plastutslipp i Oslofjorden blir politianmeldt

Så ikke sammenhengen

– Kystverket har ressurser som kan brukes for å finne ut hvor pelletsene kommer fra, og vi bruker nå disse i et forsøk på å spore kilden.

Det opplyste beredskapsdirektør Hans-Petter Laahne Mortensholm i Kystverket til Dagsavisen 18. april, altså nær to måneder etter at Sea-Cargo varslet nettopp Kystverket om utslippet fra M/V Trans Carrier.

Nå sier Mortensholm følgende til Dagsavisen om dette.

– Meldingen som kom inn er loggført i våre systemer. Siden den er loggført på den posisjonen skipet var i da vi fikk beskjed, ikke der utslippet skjedde, har vi ikke satt disse to i sammenheng. Det er fordi loggført posisjon ga lav sannsynlighet for at plastpellets kunne drive inn i Oslofjorden. Det er selvsagt beklagelig, og vi skal nå gå igjennom våre rutiner slik at dette ikke skjer igjen. 

Les også: – Antagelig er tusenvis av ærfugler døde

Etterlyser handling

Maren Esmark i Naturvernforbundet, mener Kystverket så absolutt bør gjennomgå rutinene sine

– Hvorfor ble det ikke igangsatt tiltak samme dag som skipet meldte fra om forurensningen? Utslippet burde vært kartlagt og tiltak igangsatt for å begrense det, for eksempel ved utlegging av lenser, mener hun.

Mortensholm avviser kritikken.

– Det ville i praksis ikke vært mulig å aksjonere ute i Skagerrak på disse kulene. Det på grunn av været på det aktuelle tidspunktet, og på grunn av spredningen av kulene, påpeker han.

Mortensholm understreker videre at Kystverket «ser svært alvorlig på hendelsen».

– Plastpellets utgjør en miljøfare ved at de spises av sjøfugl og fisk, og det vil vi selvsagt unngå. Vi har bistått i å finne kilden gjennom å søke med spesialflyet vårt, hørt med loser om de kjenner til hendelser eller pellets på sjøen og det er blitt gjort analyser av skipsfarten. Vi er nå veldig glade for at kilden er funnet, selv om vi selvsagt skulle ønske at det hadde skjedd raskere, sier han.

Les også: Slik er Oslofjorden på bunnen

Ukjent med pelletsfunn

Ole Sævild i Sea-Cargo, opplyser at Pipelife, som skulle motta kontaineren med plastpellets, «umiddelbart ble orientert» om det som hadde skjedd. Dagsavisen har ikke lyktes å komme i kontakt med selskapets administrerende direktør Sigmund Aandstad, for en kommentar.

– Burde ikke også dere i Sea Cargo ha skjønt at det kunne være en sammenheng mellom utslippet fra M/V Trans Carrier og funnet av store mengder plastpellets i Oslofjorden?

– Jeg fikk ikke vite om dette før fredag. Jeg ble ikke kjent med dette før da, svarer Sævild.

– Hva gjør dere nå?

– Vi kommer til å granske saken sammen med Pipelife, for å se om det er noe vi kunne ha gjort annerledes, men å utelukke at ulykker kan skje, er vanskelig, svarer Sævild.

Hold deg oppdatert: Følg Demokraten på Facebook

– 10.600 kilometer

Utslippet av pellets ble tidligere denne uka politianmeldt av Oslofjordens Friluftsråd og Naturvernforbundet. Dagsavisen snakket da med miljøkrimkoordinator Svenn Roger Gundersen i Øst politidistrikt.

– Vi anser dette som såpass alvorlig forsøpling at den kan vare i flere hundre år, ved at plasten opptas i næringskjedene. Dette er en sak som har stort omfang. I verste fall kan plastpelletsene være spredt over en kystlinje på 10.600 kilometer, fra Oslofjorden til Agder, uttalte Gundersen da.

– Vi har også funnet av 3-400 døde ærfugler i bakhodet. Vi har ikke fått utelukket at de kan ha plastpellets i seg. Slike plastpellets er lett opptakelige både hos fugl og fisk, fortsatte han.

Dagsavisen har ikke lyktes med å få tak i Gundersen etter at utslippet fra M/V Trans Carrier ble allment kjent. Sør-Vest politidistrikt, som også har ansvaret for Tananger, henviser til Øst politidistrikt for kommentarer.

Maren Esmark i Naturvernforbundet håper saken vil føre til at Kystverket endrer sine rutiner og begynner behandle utslipp av plastpellets som ande akutte forurensningssaker.

Men ifølge Mortensholm er det ikke sikkert at det er snakk om en forurensningssak.

– Dette er en ny type hendelse som det er usikkert om faller inn under forsøpling eller akutt forurensning. Dette er av betydning for hvem som er ansvarlig statlig myndighet. Vi venter på en avklaring fra Samferdselsdepartementet, forteller han.

Kystverket opplyser nå at avklaringen fra departementet er kommet, og det er Kystverket som har fått ansvaret for å koordinere arbeidet videre.

– Selve oppryddingsarbeidet må skje ute i kommunene, men vi kan selvsagt bistå med utstyr og kompetanse dersom det er nødvendig. Nå som det er en kjent kilde, vil det være noen som er økonomisk ansvarlig for opprydningen, sier Motensholm.

Nyeste fra Dagsavisen.no: