Nyheter

Han er nye sjef for teknisk drift

Atle Holten ansatt som kommunalsjef i Seksjon for teknisk drift i Fredrikstad kommune

###