«Vi må igjen ruste oss for flom»

Kan Fredrikstad kommune ut fra sitt kartverk, adresseregister og prognoser fra NVE gå til huseiere som er i risikosonen for flomskader med råd og hjelp til hvordan de best kan beskytte sine eiendommer? er et av spørsmålene Gretha Thuen stiller til utvalgslederen i teknisk utvalg.

Gretha Thuen
Fredrikstad Høyre

Årsaken til den varslede flommen er stigende temperaturer som igjen fører til kraftig snøsmelting i høyfjellet. Dette har ført til stor vannstand i Glomma, Gudbrandsdalslågen og Trysilelva. Vår fremste oppgave som kommune må være å beskytte våre innbyggere.

Klimaendringer, avansert infrastruktur og fortetting med større befolkningskonsentrasjoner er en utfordrende mix som kan forårsake ødeleggelser og oversvømmelser også i Fredrikstad om vi ikke er føre var.

Mange innbyggere har blitt hardt rammet av flom gjentatte ganger. Vannskader er en forferdelig opplevelse for de som rammes. Som kommune må vi gjøre alt vi kan for å beskytte våre innbyggere.

Kan derfor Fredrikstad kommune ut fra sitt kartverk, adresseregister og prognoser fra NVE gå til huseiere som er i risikosonen for flomskader med råd og hjelp til hvordan de best kan beskytte sine eiendommer?

Debatt: «Kan et felles brann- og redningskorps med Sarpsborg være liv laga?»

Klarer vi til fulle å utnytte mulighetene moderne kartverk gir oss for å øke robustheten i Fredrikstad samfunnet? Eksempelvis i form av aktsomhetskart og VA kart med høydeanvisninger til hjelp både i drift og planlegging?

Hvor godt sikret er kommunens pumpestasjoner og andre vitale installasjoner? Hvordan er tilgang på sand, sekker og steder hvor disse sekkene kan fylles? Hvordan er kommunens tilgang på lensepumper og annet hjelpemateriell?

Les også: – Styrtregnet i Fredrikstad er en type uvær vi foreløpig ikke er veldig vant med i Norge