«Kan et felles brann- og redningskorps med Sarpsborg være liv laga?»

Selv om Fredrikstad er den største byen i Østfold frykter jeg at våre økonomiske muskler er for svake til å holde brann- og redningstjenesten «up to date» over tid, skriver Gretha Thuen.

Gretha Thuen
Representant Fredrikstad Bystyre for Høyre

 

Fredrikstad brann- og redningsvesen har fått ny brannbil, og en ny brannstasjon står øverst på ønskelisten. Bystyret får snart saken om bygging til behandling. Innholdet i tjenesten er i liten grad berørt. Det er synd, for brannstasjonen blir bare et skall om den ikke fylles med riktig utstyr og kompetente redningsfolk. Verden er i rask utvikling, risikobildet endres kjapt og krav til endringsevne har aldri vært større.

Les også: 16 tonn og 450 hestekrefter – ny brannbil overlevert Fredrikstad brann- og redningskorps

Samfunnets bilpark øker i kompleksitet. I løpet av få år har vi anskaffet elbiler, hybridbiler, biogassbiler med tilsvarende beredskapsmessige problemstillinger. Koronapandemien utfordrer ikke bare smittevernet, men beredskap som helhet. Helsevesenet har omrokert lokaliteter og personell. Rutiner er endret, og ikke bare helseinstitusjoner, men også butikker har etablert lager med brannfarlige håndvaskemidler etc. Brannøvelser er kanskje ikke det som har fått mest fokus i denne omtumlende tiden vi står oppe i.

Flere utfordringer blir det med sikkerhet fremover – en liten forsmak fikk Mosseregionens interkommunale brannvesen da det oppsto brann i ASKOs fryselager med roboter og solcelletak. Hvor godt er vi forberedt om det skulle oppstå noe lignende i vår kommune?

Klimaendringene gir oss mer ras og flom, og flere skogbranner. Virksomheten påvirker miljøet negativt på flere måter, for eksempel selve slokningsarbeidet hvor en blanding av skum og vann finner veien ut i naturen. Miljøet påvirkes også gjennom innkjøp som gjøres og hvilken energi de ulike kjøretøy benytter. Ikke minst må en i slike situasjoner ta vare på de ansatte som i særlig grad eksponeres for yrkesrelaterte sykdommer. Brann, i kombinasjon med samfunnets smarte løsninger, kan føre til av helseskade dersom kunnskap mangler og en ikke er nøye med beskyttelse.

Leserbrev: «Vi må bygge ny brannstasjon i Fredrikstad – for framtiden»

Normalt får ikke den ulykkesforebyggende delen av virksomheten like stort fokus som blålysdelen. Det er synd, for det å hindre at ulykker skjer er den største av alle miljøgevinster! Jeg nevner feiing av piper, tilsyn, undervisning, risikoanalyser, holdningskampanjer og ulykkesforebyggende virksomhet.

Selv om Fredrikstad er den største byen i Østfold frykter jeg at våre økonomiske muskler er for svake til å holde brann- og redningstjenesten «up to date» over tid. I denne saken bør vi med et åpent og fordomsfritt sinn henvende oss til Sarpsborg for å sjekke ut om et felles brann- og redningskorps, eventuelt fordelt på to brannstasjoner, kan være liv laga? At begge kommuners brannvesen tidligere valgte å utarbeide felles ROS-analyse vitner om felles utfordringer. Slik Høyre ser det ville begge brann- og redningskorps utfylle hverandre på en god måte. Hvis vi løfter i flokk, blir det halvparten så tungt.

Les også: – Det er mangel på gode lekeplasser i Fredrikstad, men dette har blitt et flott område (+)