«Symbolpolitikk på jordet»

Hans Nielsen Hauge og Katti Anker Møller fortjener begge å bli hedret av det moderne Fredrikstad. Men det må skje på en gjennomtenkt måte, ikke på tilfeldige jorder og kryss.

Knut Thomas Hareide-Larsen
Medlem av kultur- og miljøutvalget (H)

 

På bakgrunn av to politiske bestillinger foreslår kommunedirektøren å hedre Hans Nielsen Hauge og Katti Anker Møller med hvert sitt stedsnavn i sentrum. I begge tilfeller har forslagsstillerne ønsket seg plasseringer som allerede har etablerte navn, og kommunedirektøren har forsøkt å finne alternative løsninger. Ingen av delene fungerer særlig godt.

La det være sagt med én gang: Begge to var formidable størrelser som fortjener å bli hedret.

Og hedret blir de da også. Katti Anker Møllers statue står sentralt plassert foran det flotteste signalbygget Fredrikstad har; hovedbiblioteket. Det utelukker selvsagt ikke mer heder. Men om vi skal omdøpe en gressplen på Kråkerøy, kanskje det finnes lokale kvinner kråkerøysamfunnet ønsker å trekke frem selv? Katti Anker Møllers tilknytning til Kråkerøy var beskjeden.

Les også: Her får mødrenes forkjemper egen park

Hans Nielsen Hauge har minst tre plaketter omkring i byen som vitner om hans velgjerninger og liv i frihet og ufrihet, i tillegg til sitt eget fødestedsmuseum på Hans Nielsen Hauges Minde.

Likevel synes det som om disse plassene ikke oppfattes som sentrale nok eller gode nok. Hvorfor ikke?

Fra politisk hold bør man vokte seg for tanken om at det kun er i sentrum det skjer og at distriktene rundt ikke er viktige.  

Meninger: «Viktig og riktig at Hans Nielsen Hauge får en sentral plass i Fredrikstad»

Krysset Arne Stangebyes gate og Nygaardsgaten, som foreslås omdøpt til Hans Nielsens Hauges plass, er ikke en plass. Valget bærer mer preg av å være det eneste alternativet enn å være det beste alternativet. På stedet står det i tillegg allerede en byste av en annen av byens størrelser, Arne Stangebye, som også fortjener heder. Skal Stangebye nå vike plass for nyere innfall?

Fredrikstad bygger på Værste ut en stor bydel, som formelig roper etter kultur og relevant tilknytning til menneskene som bor her. Kanskje skal vi spare en plass i solen til Hauge og Møller akkurat her, hvor de kan komme til sin rett. Å gjøre et jorde til en park og et kryss til en plass er mer symbolpolitikk enn heder.

De fortjener bedre.