«Bibliotekparken bør omdøpes til Katti Anker Møller parken»

8. mars komiteen ønsker dette. Familien ønsker dette. Og, ikke minst – Katti Anker Møller komiteen ønsker dette.

Lise Thorsø Mohr
Torsnes

 

Det gleder meg å se at det igjen er fokus på Katti Anker Møller. Min manns oldemor.

Jeg har alltid hørt om Katti Anker Møller i familiesammenheng, men det var først når jeg fikk spørsmål om å være med i Katti Anker Møller komiteen i 1995/96 at jeg fikk et annet fokus på hennes betydelige arbeide for kvinner- og barns rettigheter. For meg ble det en oppvåkning som Elisabeth og Iris inviterte meg inn i.

Det var Elisabeth Lønnå som ringte meg. Sammen med Iris Otte Thomsen skulle vi samle inn penger for å reise en statue over Katti Anker Møller.

Debatt: «For 8. mars-komiteen er det viktig at plassen som velges er sentral i bybildet»

Vi startet med en minnedag på femti årsdagen for hennes død, 20. august 1995. Deretter begynte en svært krevende og møysommelig innsamling av penger for å reise statuen.

Vi inngikk en avtale med billedhogger Birthe Marie Løveid som skulle utforme statuen. Jeg vet snart ikke hvor mange telefoner, møter etc. vi hadde i en periode på nærmere tre år for å kunne realisere vårt store ønske. Vi hadde små og store bidragsytere. Finansieringen var på plass når et par store samvirkebedrifter innen landbruket, blant annet Felleskjøpet – hvor Kai Møller (Katti Anker Møllers ektemann) var gründer,  og «Fritt Ord» - åpnet pengesekken.

Meninger: «Symbolpolitikk på jordet»

Vi hadde mange og store diskusjoner med offentligheten om plassering av statuen. Til slutt fikk vi gjennomslag for vårt ønske nummer en. En sentral plassering i parken ved biblioteket i Fredrikstad.

Den gang hadde også Fylkeskonservatoren en klar og tydelig stemme i debatten rundt plasseringen.

Bibliotekparken bør omdøpes til «Katti Anker Møller parken». Statuen står der den har stått siden 1998. Der skal den stå! Ville det ikke være naturlig å kalle parken rundt biblioteket og statuen for nettopp «Katti Anker Møller parken»? Hva er problemet? Jeg vet at fylkeskonservatoren har hatt sine innvendinger mot et navneskifte. Jeg synes ingen av motargumentene er gode.

Nå blir det etter det jeg har forstått, tatt et nytt initiativ for å fremme parken rundt biblioteket for et navneskifte.

8. mars komiteen ønsker dette. Familien ønsker dette. Og, ikke minst – Katti Anker Møller komiteen ønsker dette.