Kultur

Biblioteket satte rekord: – Barn leser mer

Fredrikstad-bibliotekene kan se tilbake på en sommer og høst med besøks- og utlånsrekorder. Og rapporterer samtidig: Barn i Fredrikstad leser mer.

Aldri før har så mange besøkt og lånt bøker, som de siste månedene, på bibliotekene i Fredrikstad. Det opplyser Fredrikstad bibliotek.

– Det synes vi er gledelig. Det er jo helt essensielt at vi som bibliotek, i godt samarbeid med Litteraturhuset, er med på et leseløft, sier program- og markedsleder Perry Aarti Olsen i Fredrikstad bibliotek.

Tall fra sommeren viser at pilene peker oppover for leselysten i Fredrikstad, både generelt og blant de yngste. Økningen er tydelig over flere år og denne sommeren ble det satt nok en rekord, blant annet som følge av tiltaket Sommerles for barn.

2.000 barn deltok på årets Sommerles og leste 23.400 bøker. Besøkstallene generelt tar seg opp.

– Ekstra gledelig er det at vi også har utlånsrekord. Vi ser en særlig økning i utlån til barn og unge, sier biblioteksjef Hanne Utne.

Les også: Utvidet enveiskjøring – slik endres trafikken i Fredrikstad

Mer aktivitet, mer utlån

I juli hadde biblioteket 24.855 besøk og 35.429 utlån. Aldri før har så mange besøkt Fredrikstad bibliotek om sommeren. Til og med august i år har 242.638 personer besøkt Fredrikstad-bibliotekene.

---

Tall: Besøk og utlån Fredrikstad bibliotek

Juli 2023:

  • Besøk: 24.855
  • Utlån: 35.429

Juli 2022:

  • Besøk: 18.861
  • Utlån: 32.240

Juli 2019:

  • Besøk: 19.467
  • Utlån: 32.591

---

– Vi har hatt en jevn økning i deltakelsen på Sommerles for barn de siste årene. Det samme gjelder tiltaket Bokstart, som vi har sammen med Litteraturhuset. Begge tiltakene er til for å spre leseglede og de skaper mye aktivitet hos oss, forteller Olsen.

I tillegg tilbys ukentlige lesestunder og andre faste aktiviteter på bygdebibliotekene både i Onsøy og på Østsiden samt på Litteraturhuset. Oppslutningen er god også rundt disse.

– Vi opplever generelt at mer aktivitet og flere arrangementer også fører til økt utlån, påpeker Olsen.

I sommer hadde biblioteket utvidet åpningstid under skutefestivalen The Tall Ships’ Races. Og hovedbiblioteket har gjennom hele høsten ni faste arrangementer i uka, som Sy & Forny, Bok & Kaffe, Kafésjakk og Økonomisk rådgivning. Hver tirsdag er det faste arrangementer for barnehagene i samarbeid med Litteraturhuset og Bokstart Fredrikstad. I tillegg er det et bredt tilbud om forfattermøter og foredrag.

Les også: 15 år med panoramautsikt herfra

Starte med barnehagen

Høstferien var en stor suksess for barneavdelingen, med 12 arrangementer, til sammen 443 besøkende på disse og totalt 1.712 besøkende i barneavdelingen.

Biblioteket er overbevist om at leseløftet må starte allerede i barnehagen.

«Mange land i verden har lenge satset tungt på nasjonale Bokstart-lignende prosjekter. Derfor passer det bra at vi setter i gang med Bokstart Fredrikstad.»

– Det snakkes mye om at skolebarn faller utenfor på lesing. Vi tror på å starte tidlig ved å bidra til leseglede fra barnehagealder. Å kunne lese og skrive er jo for de fleste en forutsetning for å klare seg i voksenlivet, poengterer Olsen.

Biblioteket opplever at besøkene og utlånsstatistikken holder seg oppe også utover høsten. Bare på hovedbiblioteket var ett tusen barn innom i løpet av høstferieuka.

– Vi ser i tillegg i økende grad at biblioteket blir brukt som et sted å være, ikke bare knyttet til besøk av barnebokforfattere eller andre klokkestyrte arrangementer. Eksempler på det er høstferieverksted og generelt gruppeaktiviteter som har lav terskel for oppmøte og er gratis å delta på. Disse gjør at flere barn er mer innom oss, så det har helt klart en effekt, slutter Olsen.

Les også: Her løper Cicignon-elevene for andre barns liv

Mer fra Dagsavisen