Kortreist

Historisk vandring på Hunn

Oppover den slakke åssiden står de mange steinsirklene og markerer grensen mellom livet og døden, som de har gjort i over to tusen år. Den fredelige stemningen som hviler over hele dette området er et fint innslag på helgeturen.

I sommerferien er kanskje ikke alle dager egnet for en tur på stranda. Det hender det blåser temmelig friskt ute ved havet, og på en slik dag er det supert å ta seg tid til en rusletur gjennom historien.

Spektakulært kulturminne

Like inntil den brede stien som leder oss gjennom det lille skogholtet ligger den første gravrøysa som et monument over det som er denne turens fokus: historiske spor etter menneskene som levde her før oss. Langs fylkesvei 130, Oldtidsveien mellom Skjeberg og Fredrikstad, finnes svært mange fornminner, og vi er nå på vei bort mot et av de aller mest spektakulære av dem: steinringfeltet på Hunn.

Historisk vandring på Hunn

Idet vi kommer ut på den åpne plassen, ser vi langt oppover åssiden der bautasteinene står på høykant og markerer graver fra førromersk jernalder (år 500 f. Kr.). Her er ni ringer med store, oppreiste steiner; de fleste har 13 store steiner, men den lengst nede i skråningen har 15.

Vi rusler oppover på et bredt tråkk gjennom gresset og føler sterkt at stemningen her på lysningen er både høytidelig og fredfull. Dette er et gravsted, og når vi ferdes her er det med respekt for dem som var her før oss. Feltet i skogen øst for Hunn-gårdene er stort, med mer enn 100 gravhauger, røyser og steinringer.

Historisk vandring på Hunn

Steinhoggernes rike

På toppen av åssiden forsvinner en rødmerket sti innover i skogen. Dette er løypa som vi skal følge helt til topps på Ravneberget bygdeborg. Stien er godt merket og lett å gå. Vi følger den gjennom et eldre hogstfelt der løvtrærne har blitt nokså store, og der blåbærlyngen bærer på smakfulle fristelser. Her er det bare å ta noen små pauser og hive innpå skogens blå gull når det måtte passe.

Historisk vandring på Hunn

Vi krysser en sandvei – Holteveien – og blir med stien inn i skogen igjen på den andre siden. Etter kort gange, merker vi antydning til en slak stigning i terrenget, og vi passerer de første av mange firskårne steinblokker som forteller at det var et steinbrudd på disse traktene tidlig på 1900-tallet. Løypa, som også kalles Stenveien, fører oss oppover fjellsiden og innover i steinhoggernes rike, forbi en stor samling med steinhoggerspor. Tidligere turgåere har stablet opp små pyramider med stein, og et sted nærmere toppen er restene etter den gamle industrien endatil brukt til å lage en lun bålplass med steinbenker inne mellom trærne.

Utsikt

Historisk vandring på Hunn

Et skilt forteller at vi er på Ravneberget bygdeborg, som ligger strategisk plassert og med god utsikt over den nærliggende bygda. Titter du litt rundt i dette området, finner du kan hende noen rester etter sperremuren mot nord og øst. Bygdeborgen er fra folkevandringstiden, cirka 400 år etter Kristus. Anlegg som dette oppfattes dels som midlertidig tilfluktssted under urolige forhold i folkevandringstiden, og dels som et enkelt festningsanlegg i utkantene av gamle riker.

Her oppe på platået er forholdene karrige, og blåbærlyngen er erstattet av røsslyng som bunnvegetasjon. Furuene her er herlig krokete og egner seg derfor utmerket som klatretrær for de yngste. Vi rusler helt ut på det ytterste platået og får se verden i vid vinkel; her åpenbarer det seg en fantastisk utsikt mot blånene i øst, mot Hunn-gårdene nedenfor oss og mot sør over Hunnebonn mot Torsnes og helt ut til havet bakenfor, der Hvalerøyene ligger og dupper i vannskorpa. I vest lyser Borge kirke hvitt i kulturlandskapet, og enda et hakk lenger vest hviler Fredrikstad by med bruspennet over Glomma i front, og med Onsøylandet og Sprinkelet-masta langt i det fjerne.

God tur!

Historisk vandring på Hunn

---

Turfakta

Historisk vandring på Hunn
  • Lengde: 4 km
  • Supert turmål for hele familien, men om du har med deg små barn på denne turen, så pass ekstra godt på dem på toppen av Ravneberget. Her er bratte skrenter og ingen sikring av noe slag.
  • Egnet for førlige folk i alle aldre, uegnet for barnevogn. Bruk meis til de minste.
  • Godt merket sti fra steinringfeltet til toppen av Ravneberget; vi følger denne tur-retur.
  • Rikelig med fornminner i form av gravhauger, røyser og steinringer. Bygdeborg.

---

---

Veibeskrivelse

Historisk vandring på Hunn
  • Med utgangspunkt i fv. 130 – Oldtidsveien – mellom Fredrikstad og Skjeberg; sving inn ved skilting mot Hunn Steinringfelt i Skjærviken og parker bilen på anvist plass for besøkende.
  • På parkeringsplassen er det et kart over området, med markert løype helt opp til Ravneberget bygdeborg.
  • Koordinater til parkeringen: UTM 33 N 6570709 Ø 276002.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: