Debatt

Vi trenger en oppussingsplan for Skole-Norge

Som voksne ville vi ikke godtatt fukt, råte og dårlig inneklima på jobb.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Forfallet i skolebyggene i norsk skole er forstemmende å se på. En rapport fra Multiconsult i fjor viste at over 800 skolebygg rundt i landet har alvorlige mangler i anleggene som skal sørge for god inneluft for lærere og elever.

Det samme ser vi i Østfold-skolen. Elevene og lærerne våre fortjener bedre, vi veit at det fysiske miljøet påvirker barnas læring.

Håvard Osflaten, 2. kandidat til fylkestinget for Østfold SV.

Det er åpenbart at du lærer mindre med vondt i hodet på grunn av dårlig luft. Tall fra Arbeidsmiljøinstituttet viser også at lærere er blant de yrkesgruppene som i størst grad rapporterer om inneklimaproblemer på jobben. Slik skal vi ikke ha det!

SV på Stortinget, ved vår egen stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård, har derfor foreslått at regjeringen må kartlegge skoleforfallet og få på plass en oppussingsplan for Skole-Norge. Dessverre var det kun Rødt som støttet dette.

Stortingsflertallet svikter her elevene og lærerne når de ikke vil ta grep. Det nytter ikke å gjemme seg bak at det er kommunenes ansvar å vedlikeholde skoler, når kommunenes økonomi ikke makter dette slik barna våre har krav på.

Som voksne ville vi ikke godtatt fukt, råte og dårlig inneklima på jobb. Hvorfor godtar da regjeringen og stortingsflertallet dette for elevene og lærerne våre?

Også i Østfold har skolene store behov for økt vedlikehold, de kommunale kronene strekker ikke til.

Derfor hadde både kommunene og fylkeskommunen hatt stor nytte av drahjelp fra staten for sikre framtida vår, ungene våre gode undervisningsforhold.

Vi skal selvsagt som lokale folkevalgte gjøre det vi kan, og prioritere forebygging og vedlikehold. Men her burde alle krefter, både stat, kommune og fylkeskommune gå sammen og ta barna våre og lærernes arbeidsmiljø på alvor gjennom et felles krafttak.

SV er klare!

Mer fra: Debatt