Debatt

Hvorfor det er viktig å mudre innseilingen til Borg havn

God tilgjengelighet til Borg havn er et viktig tiltak for sjøsikkerhet, miljøet, næringsliv og arbeidsplassutvikling i vårt distrikt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Siri Martinsen, ordfører Fredrikstad - Sindre Martinsen Evje, ordfører Sarpsborg og Mona Vauger, ordfører Hvaler

Historien om havnene i Nedre Glomma er nesten like lang som byenes historie. Etter hundrevis av år med separate havner besluttet man i 1993 å gå sammen om en felles havn. Det har så langt vist seg å være en suksesshistorie.

Borg Havn er i dag en av Norges største havner - og den vokser. Havna er sentral for næringsaktiviteten i distriktet og flere tusen mennesker har sin arbeidsplass der eller i tilknytning til område gjennom ulike leverandørtjenester. I tillegg er havna viktig for miljøet ettersom sjøtransport er langt bedre for klimaet enn veitransport (Østfoldforsknings rapport «Miljømessig sammenligning av skips- og veitransport»).

Hvert år fraktes om lag 15 000 lastebillass sedimenter fra Glomma. Disse sedimentene spres i hele vannområdet utenfor Fredrikstad og innenfor Hvaler. Noe sedimenter legges igjen i havneområdet og innseilingen til havna. Disse legger seg på sjøbunnen og gjør havna og leia stadig grunnere og vanskeligere å manøvrere i. Noen steder er to til tre meter grunnere enn på midten av 1990-tallet. Fordi avstanden til sjøbunnen er redusert virvler propellene opp partikler – både rene og forurensede – og sprer dem på nytt i vannet hver gang en båt passerer.

Kystverket har fått tillatelsen til å deponere inntil 2,55 millioner kubikkmeter masse i sjø, men tiltaket som er planlagt startet opp høsten 2023 er vesentlig mindre. Det omfatter om lag 0,5 millioner kubikkmeter masse i sjødeponi. I tillegg skal litt over 0,2 millioner kubikkmeter forurensede masser håndteres på land ved godkjent mottak.

Kystverket kan opplyse om at det er tatt opp over 600 miljøprøver i sedimentene som skal mudres. De mest forurensede massene på land og deponerer disse i tråd med tillatelser ved et godkjent mottak.

Målet er at mudringen skal gi så liten spredning som mulig. Per nå virvles allerede disse massene opp på grunn av skipstrafikken, et problem som vill bli kraftig redusert etter at tiltaket er gjennomført. God tilgjengelighet til Borg havn er et viktig tiltak for sjøsikkerhet, miljøet, næringsliv og arbeidsplassutvikling i vårt distrikt.

Siri Martinsen, ordfører Fredrikstad - Mona Vauger, ordfører Hvaler og 
Sindre Martinsen Evje, ordfører Sarpsborg.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt