Debatt

Total taushet om USA-basen

Det er fristende å si at pressen i Østfold så langt har sviktet totalt i denne saken.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
.

En fredelig og vakker junikveld for to måneder siden vedtok Stortinget med stort flertall å gi USA tillatelse til å ha egne, selvstyrte militærbaser flere steder i Norge. Et av områdene er Rygge flyplass i Moss.

Har folk i Moss og Rygge, eller for den saks skyld i hele Østfold, fått vite hva amerikanerne skal drive med der? Nei. Absolutt alt omkring de nye, framskutte amerikanske militærbasene i Norge er hemmelig. Folk får ikke vite noe som helst.

Det lille vi vet, er at Rygge neppe kommer til å bli en sivil flyplass igjen. Nå skal hele området bygges om til å bli en USA-styrt, militær flyplass som blant annet kan ta imot amerikanske bombefly. Rygge flyplass blir ikke noen NATO-base. Den blir ett hundre prosent amerikansk. Stikk i strid med Norges holdning i alle år etter andre verdenskrig: Ingen faste utenlandske baser på norsk jord i fredstid. Hensikten har hele tida vært å ikke provosere og tirre Sovjetsamveldet eller Russland.

Det kommer periodevis til å oppholde seg mange amerikanske soldater, rådgivere og militære ledere der. Norsk lov skal ikke gjelde på området eller for amerikanerne som bor der. Alt på Rygge US-air base skal unndras norsk offentlighet. Eller sagt på godt norsk; alt som skjer på Rygge flyplass skal være strengt hemmelig. Ikke en gang norske sivile eller militære myndigheter får fullt innsyn.

Det skulle være helt unødvendig å minne om dette, men det er altså medienes oppgave og forbannede plikt å opplyse folk og gi dem svar så langt vi evner.

Har dette trigget norske journalister og lokalpressen? Ikke en døyt. Et så å si samlet østfoldsk og nasjonalt pressekorps har stort sett latt være å skrive eller rapportere om hva som skal skje på USA-basene rundt omkring i landet vårt. En nært sagt utrolig servilitet har senket seg over the gentlemen and -women of the Norwegian press. Det er underlig og foruroligende.

I nyhetsmediene i Østfold har det senket seg en slags total uvilje eller viljeløshet mot å skrive noe som helst om den nye USA-basen på Rygge. Ingen vet hvor mange amerikanske soldater som i snitt skal være på Rygge hvert år framover. Det er helt ukjent hva amerikanerne skal bygge og installere på området.

Ingen vet hvor mange amerikanske bombe- og krigsfly som til enhver tid skal være stasjonert der. Skal det for eksempel oppbevares atomvåpen på Rygge? Blir Moss kommune og kanskje hele tettbygde ytre Østfold i seg selv et bombemål? Har hele Østfold med ett blitt et mer utrygt sted å bo? Hva mener vanlige folk? Kan USA-basene føre til et enda vanskeligere og utrygt forhold til vår store nabo i øst – Russland?

Mange av disse spørsmålene får norsk presse dessverre neppe eksakte svar på noensinne. Det verste er egentlig at de ikke en gang blir stilt. Det er ille! Vi journalister kan ikke ha sittende på oss at vi ikke en gang prøver å finne ut hva som skjer. Pressefolk må våge å tøye og bryte all tausheten og hemmeligholdet omkring de nye strategiske USA-basene i Norge. Det er ennå ikke for sent å drive journalistikk om dette. Saken må på dagsorden straks!

Områdene blir egne biter av kongeriket der USA har fått full råderett til å gjøre akkurat som de vil.

Mange mennesker er svært urolige for den militære utviklingen og den uttalte opptrappingen mot Russland med egne strategiske USA-baser rundt omkring i landet. Skal militærbasene utenfor norske regler, innsyn og lovgivning tjene norske eller amerikanske interesser? Mange spør, men ingen gir dem svar. Det skulle være helt unødvendig å minne om dette, men det er altså medienes oppgave og forbannede plikt å opplyse folk og gi dem svar så langt vi evner. I særdeleshet når det gjelder så viktige saker som å tillate verdens sterkeste militærmakt å etablere seg fast i landet vårt.

Åpner det en skarve skobutikk i Fredrikstad, er det full dekning og helside i lokalavisa. En fullt utbygd militær USA-base på Rygge flyplass nevnes ikke med et kløyva ord, og blir knapt debattert. Er det mulig? Tenk så mye uro, og så lite visshet. Det er fristende å si at pressen i Østfold så langt har sviktet totalt i denne saken.

Flere stortingsrepresentanter uttrykte tilfredshet og sa de følte seg trygge ved at Norge er så gode venner med vår allierte USA da base-saken ble behandlet i Stortinget før ferien. De kan da neppe ha fått øynene opp for hvordan USA har utviklet seg de seneste årene.

President Donald Trump tillot nærmest mobben å storme kongressen i Washington etter nederlaget ved forrige valg. Et direkte tv-sendt brutalt angrep på demokrati og folkestyre. Nå kaller Trump USAs eget statlige politi – FBI – for Stasi og KGB. USAs befolkning er fullstendig splittet i de fleste verdispørsmål, og landet minner nå svært lite om et velfungerende demokrati. Er virkelig dagens USA våre beste og trofaste venner på kloden?

Jeg minner igjen om at USA-basene på Rygge og rundt omkring i Norge ikke er NATO-baser. Områdene blir egne biter av kongeriket der USA har fått full råderett til å gjøre akkurat som de vil. Hvor betryggende er dette målt opp mot dagens politiske «krig» internt i et Amerika vi en gang alle elsket.

Mer fra: Debatt