Debatt

Rudskogen er viktig for nullvisjon, idretten og vekst i Østfold

Rudskogen Motorsenter er en hjørnesteinsbedrift i Østfold. I stedet for å stenge senteret i hele juni, slik statsforvalteren tar til orde for, må vi finne løsninger som sikrer senterets mulighet til å utvikle seg videre. Slik sikrer vi arbeidsplassene på senteret.

«Rudskogen Motorsenter har et viktig samfunnsoppdrag. Det støtter vi opp under.», skriver Nina Solli i NHO og Ulf Lervik i LO Viken og Oslo.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo og regionleder for LO i Viken og Oslo Ulf Lervik

Rudskogen er mer enn et motorsportsenter. Det utgjør en sentral del av reiselivsnæringen i Østfold. Utallige hotellovernattinger og måltider på restauranter kan spores til arrangementer på Rudskogen. I tillegg har mange ungdommer sitt første møte med arbeidslivet her. Dersom senteret fratas muligheten til å holde åpent i juni, blir konsekvensene dermed store for mange.

Rudskogen Motorsenter ble opprettet i sin tid av Regjeringen etter grundige utredninger og med solid forankring i Norges idrettsforbund og motorsportens organisasjoner. Beliggenheten ble valgt nettopp med bakgrunn i at dette var den beste i landet for et anlegg som naturlig nok gir noe støy fra sin aktivitet.

NHO Viken Oslo og LO Viken Oslo støtter opp om viktigheten til vårt nasjonale senter for motorsport. Vi kan ikke være med på at intensjonen og målet med senteret undergraves, noe som er konsekvensen hvis Statsforvalterens vedtak blir stående.

Anlegget spiller en helt sentral rolle for alle nødetater som politi med høyhastighetstrening, forsvar, ulike etaters føreropplæring, trafikkskoler og trafikksikkerhetskurs.

—  Regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo og regionleder for LO i Viken og Oslo Ulf Lervik

Mange er stolte av hvor flott senteret har blitt, og det med god grunn. Etter konkurser i oppstartsårene, har dagens drift sikret et solid økonomisk fundament. Det har i årevis blitt reinvestert i anlegget. Rudskogen har også store planer om å investere i årene som kommer. Det inkluderer også støyreduserende tiltak. Senteret gir et grunnlag for videre vekst i flere kommuner i denne delen av Viken/Østfold. Statsforvalterens vedtak kan hindre disse planene, noe som er svært uheldig i en tid hvor vi trenger å skape flere arbeidsplasser, ikke færre.

Rudskogen Motorsenter har et viktig samfunnsoppdrag. Det støtter vi opp under. Ut over idretten, privatpersoner og andre med behov for kjøre- og banetrening spiller anlegget en helt sentral rolle for alle nødetater som politi med høyhastighetstrening, forsvar, ulike etaters føreropplæring, trafikkskoler og trafikksikkerhetskurs.

Rudskogen Motorsenter har store fremtidsplaner der satsing på bærekraft og elkjøretøy er en viktig del. I sitt svar til Statsforvalteren har Rudskogen skissert en rekke grep for hvordan de kan redusere støy. Men det krever dialog og samarbeid med Statsforvalteren.

NHO Viken Oslo og LO Viken Oslo mener løsningen ligger i samarbeid og dialog. Får vi til det, kan vi sammen løse utfordringene og legge grunnlaget for videre vekst på Rudskogen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt