Debatt

Vi bruker av oljefondet

Jeg har av og til lurt på om folk har fått inntrykk av at vi ikke bruker inntekter fra oljefondet i Norge i det hele tatt. At det er noe vi bare sparer til senere generasjoner?

«Jeg mener historien siden oljefondet ble opprettet har vist at det har vært klokt å forvalte inntektene fra olje- og gassressursene gjennom et slikt fond, og hvor vi bare bruker av realavkastningen.» skriver tidligere stortingsrepresentant, Svein Roald Hansen.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hans Omberg foreslår i en kronikk i Dagsavisen Demokraten at vi «flytter 2.000 milliarder fra oljefondet til et fremtidsfond for investeringer i Norge». Han peker på mange gode formål et slikt fond kunne investere i for å skape arbeidsplasser i nye, grønne næringer. Det er mange som gjennom årene har foreslått å bruke noe av oljefondet på denne måten, eller for å droppe bompenger eller på å forbedre noen av våre velferdsordninger.

Som stortingsrepresentant har jeg møtt disse argumentene jevnlig. Jeg har av og til lurt på om folk har fått inntrykk av at vi ikke bruker inntekter fra oljefondet i Norge i det hele tatt. At det er noe vi bare sparer til senere generasjoner? Det er i så fall en misforståelse, uten at jeg tror Hans Omberg lever i en slik villfarelse.

Da statsbudsjettet for i år ble lagt fram, var opplegget å bruke 313 milliarder kroner fra inntektene oljefondet gir oss. Det er 20 prosent av hele statsbudsjettet. Disse pengene er altså ganske viktig for å dekke en stor del utgiftene på budsjettet. De går selvsagt ikke til den type investeringer Omberg peker på, men de er med på å gjøre det mulig å bevilge så mye som vi gjør til ulike formål, også til investeringer for eksempel i veier.

Hans Omberg ønsker seg et fond som investerer i Norge. Vi har også det, i Folketrygdfondet.

—  Svein Roald Hansen, tidligere stortingsrepresentant

Jeg mener historien siden oljefondet ble opprettet har vist at det har vært klokt å forvalte inntektene fra olje- og gassressursene gjennom et slikt fond, og hvor vi bare bruker av realavkastningen. Det har også vært fornuftig å bruke dem inn i statsbudsjettet og la de være en del av de samlede prioriteringene, framfor å lage en liten pengebinge på utsiden av budsjettet som lever sitt eget liv.

2.000 milliarder ut av fondet til investeringer i Norge, vil redusere fondet med ca. 18 prosent. Det vil innebære mindre inntekter fra investeringene og tilsvarende mindre å bruke til de løpende utgiftene i statsbudsjettet.

Inntektene fra oljefondet består av to deler. En del er de utbyttene aksjeselskapene fondet er investert i deler ut til sine aksjonærer. Det er om lag 250 milliarder i året og er ganske uavhengig av utviklingen i aksjeverdiene. Dette dekker altså nesten alt vi bruker i statsbudsjettet fra fondet.

Den andre delen er utviklingen i aksjeverdiene. De går opp og ned time for time, kvartal for kvartal. De siste årene har de stort sett gått opp, når man teller etter ved årsskiftet. Men når man kan lese at fondets verdi er økt med 600 milliarder siste halvår, er ikke det penger som er tilgjengelig. De kan man bare få tak om man selger alle aksjene, noe som selvsagt er helt urealistisk.

Omberg ønsker seg et fond som investerer i Norge. Vi har også det, i Folketrygdfondet. Folketrygdfondet investerer bare i norske og nordiske selskaper. I tillegg har vi ulike fond som får midler over statsbudsjettet og som nettopp har som formål å hjelpe fram nye bedrifter og næringer, blant annet fond og virkemidler, blant andre Innovasjon Norge og ENOVA.