Debatt

Det er et for høyt tabu å snakke om det som er tøft!

Psykiske lidelser er utbredt, og har vært det lenge.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi vet at spesielt ungdom sliter psykisk. Vi vet at halvparten av Norges befolkning kommer til å ha psykiske problemer i løpet av livet. Vi vet at psykiske lidelser ikke kun skader de som er syke, men også deres pårørende og oss som samfunn.

1 av 5 unge sliter psykisk, og halvparten av ungdom mellom 15 og 16 år har hatt selvmordstanker eller skadet seg selv. Det vil si at annenhver femten- og sekstenåring du møter på gata har grusomme tanker om seg selv. Det er alvorlig, skremmende og noe vi alle kan enes om at er en stor utfordring for samfunnet nå og i tiden fremover.

Det er et for høyt tabu å snakke om det som er tøft. Slik kan vi ikke ha det, og samfunnet trenger et løft!

—  Lars Vegard Fosser, Østfold Senterparti

Samtidig er halvparten av sengeplassene innen psykisk helsehjelp forsvunnet de siste 20 årene. Nedbyggingen av sengekapasiteten har gått for langt. Riksrevisjonen konkluderte i juni 2021 med at alvorlig psykisk syke pasienter i flere deler av landet ikke får hjelp når de trenger det. Det er rett og slett uforsvarlig.

Hele situasjonen er trist, men noe av det som gjør størst inntrykk på meg er at vi vet at altfor mange av personene som sliter psykisk ikke har søkt om hjelp.

Det viser at vi ikke har kommet langt nok og at vi ikke snakker nok om de vanskelige tinga.

Det er et for høyt tabu å snakke om det som er tøft. Slik kan vi ikke ha det, og samfunnet trenger et løft!

Vi trenger en politikk som skal forebygge fremfor å reparere. Det er det vi trenger nå, slik at vi ikke mister enda flere!

Derfor ønsker Senterpartiet blant annet: En kommunal opptrappingsplan for psykisk helse med øremerkede midler. Å stoppe nedbyggingen av sengeplasser og øke døgnkapasiteten i psykisk helsevern, og øke behandlingskapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).

Avslutningsvis vil minne deg på at du er svært verdifull og at det er mange som er glad i deg. Hvis du har det vanskelig og har mange tunge tanker, så må du snakke med noen. Det er lov å be om hjelp, og det er lov å ha det tøft. Hvis du tør å fortelle det til noen er du både sterk og modig!

Les også: Glemmen-elev Sander (18): – Ulike smitteverntiltak isolerer oss og gjør at mange sliter med å ha det bra med seg selv (+)

Lars Vegard Fosser, stortingskandidat, Østfold Senterparti

Mer fra: Debatt