Debatt

Klimaet krever politisk handling og samarbeid

Hvis Norge skal oppnå klimamålene, trenger vi enighet og samarbeid i klimapolitikken – ikke politisk dragkamp.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Denne sommeren har vært preget av ekstremvær, med flom, tørke, styrtregn og skogbranner. I den siste rapporten fra FNs klimapanel slår verdens klimaforskere alarm: Klimaet på kloden er i dramatisk endring, endringene er menneskeskapte, og vi har svært dårlig tid. Det haster med å snu utviklingen. Vi må få til de utslippskuttene og klimatiltakene verden trenger.

Norge har forpliktet seg til å halvere klimagassutslippene innen 2030. Vi har som ambisjon å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Parisavtalen gir oss alle et tydelig ansvar.

Med de rette grepene kan vi skape nye industrieventyr og nye grønne jobber og samtidig sikre eksisterende arbeidsplasser.

—  regiondirektør i NHO Viken Oslo, Nina Solli

Tidligere i år presenterte det internasjonale energibyrået IEA et veikart for netto nullutslipp mot 2050. De slår fast at omstillingen for å oppnå målsettingene i Parisavtalen er svært krevende. Tiltakene som må til er kjente: Karbonfangst- og lagring, økt tilgang på fornybar energi, utvikling av grønne elektriske verdikjeder som havvind, batterier og hydrogen, omstilling av transportsektoren til nullutslippsløsninger og økt bruk av biobaserte og sirkulære forretningsmodeller – for å nevne noe.

Kort sagt: For å redde verden må Norge og resten av verden gjennom et grønt skifte – i alle sektorer i økonomien. Den ene gode nyheten er at det er mulig å gjennomføre. Løsningen er ikke enkel, men en ting er sikkert: Bedriftene våre, er helt avgjørende for å få det til.

Den andre gode nyheten er at Norge er godt posisjonert for grønn omstilling. Med de rette grepene kan vi skape nye industrieventyr og nye grønne jobber og samtidig sikre eksisterende arbeidsplasser. Slik sikrer vi også velferden for kommende generasjoner. Skal vi lykkes, krever det utstrakt samarbeid på tvers av næringer og landegrenser, og mellom bedrifter og offentlige myndigheter.

For å lykkes med klimaomstillingen, trenger vi ikke politisk polarisering. Vi trenger derimot brede politiske kompromisser som setter fart og retning. Jeg håper politikerne våre er villige til å gi bedriftene den forutsigbarheten de er avhengige av for å investere i ny teknologi og skape jobber og nye eksport.

Vi vet at næringslivet er helt avgjørende for å løse klimautfordringene. NHO ønsker å finne løsninger, uansett hvilken regjering vi har etter valget. Nå har politikerne en gylden mulighet til å vise vilje til handling og samarbeid i klimapolitikken.

Et krafttak for industrien og klimaet vil både være bra for kloden og for norske arbeidsplasser.

Mer fra: Debatt