Demokraten

Lanserer regional plan for industri og flere arbeidsplasser

Nylig presenterte Østfold Arbeiderparti «Vekstplanen for Østfold». – En politikk som får flere i jobb trengs mer nå, enn på lenge, sier stortingskandidatene Jon-Ivar Nygård og Shakeel Rehman.

– Østfold er et stolt industrifylke med viktige klynger innenfor blant annet, bioøkonomi, sirkulærøkonomi og næringsmiddelindustri. Østfold er godt posisjonert når vi skal kutte utslipp og skape jobber. En aktiv næringspolitikk vil bidra til å skape hardt tiltrengte nye jobber i vår region, sier Fredrikstad-ordfører og stortingskandidat, Jon-Ivar Nygård.

Tettere samarbeid i Søndre Viken

Stikkordene i partiets vekstplan for Østfold er bioøkonomi, sirkulærøkonomi, industrikompetanse og næringsmiddelindustri. Bruk av ekstra oljepenger strammes inn når pandemien er over. Det er helt tydelig hvem som må ta mer ansvar, mener Nygård.

– Staten skal ta en mer aktiv rolle i næringsutviklingen. Det betyr mer penger inn i virkemiddelapparatet og det kan betyr direkte involvering fra statens side.

Arbeidsledigheten er på sitt høyeste siden 2. verdenskrig. Hvilke tiltak må gjennomføres?

– Den mest utsatte delen av økonomien må stimuleres og folk må gis kompetansepåfyll for å komme tilbake i arbeid. Det er 200.000 mennesker som skal tilbake i arbeid nå. Vi må få de ledige i vår region tilbake i jobb. Tallet 5-6.000 nye arbeidsplasser er det vi har brukt i vår egen spissing av programmet, svarer Jon-Ivar Nygård, 1.-kandidat til Stortinget fra Østfold Arbeiderparti.

Staten skal ta en mer aktiv rolle i næringsutviklingen.

—  Stortingskandidat, Jon-Ivar Nygård (Ap).

«Vi får til mer sammen enn hver for oss» – er en av målsettingene i vekstplanen fra Østfold Arbeiderparti. Et tettere samarbeid i Søndre Viken må utvikles, mener Jon-Ivar Nygård (Ap).

– Vi mener et samspill mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og staten, altså trepartssamarbeidet er nøkkelen for å lykkes med en offensiv næringspolitikk. Alle må spille på samme lag.

– Når det gjelder Østfold konkret så kan det tette samarbeidet som nå utvikles i Søndre Viken (Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler, Fredrikstad og Aremark) tjene som et eksempel på hvordan kommuner i fylket nå samarbeider tettere for å få til ønsket næringsutvikling i regionen.

(Saken fortsetter under bildet)

– Kapital og kompetanseheving er garantert veien videre for industrien, sier Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) og LO-leder Vidar Schei.

Regional industriplan

Kommunegrensene er i ferd med «å viskes ut» når vi ser på næringsutvikling og industri i det store bildet. Bør industrifylket Østfold ha en regional plan?

– Det er nettopp det vi i Østfold Arbeiderparti her har lansert. Så lenge ikke fylket eksisterer er det ikke mulig å få til en ny plan for Østfold i offentlig regi, men det håper vi endrer seg etter valget. Det er naturlig at kommuneregionene har egne planer, svarer Nygård som ikke oppfatter at det er en kamp mellom ytre og indre del av tidligere Østfold fylke:

– Vi konkurrerer nok først og fremst med andre landsdeler. Østfold er såpass lite geografisk at det egentlig ikke spiller veldig stor rolle hvor i fylket nye arbeidsplasser kommer selv om det selvsagt er best at arbeidsplassen ligger tett på med hensyn til reiseavstand og utslipp.

Bør boligpolitikk og etablering av arbeidsplasser knyttes tettere sammen i kommunale planer?

– Ja, og det gjøres i stor grad. De fleste kommuner ønsker jo både næring og bolig. For noen kommuner vil det kanskje være naturlig å satse mer på bolig og la nabokommuner stå for arbeidsplassveksten. I Fredrikstad har vi nylig lagt opp til både kraftig vekst i næringsarealer gjennom Viken park og nye boligarealet som gjøre at vi kan vokse på begge områder. Av klimahensyn og livskvalitet bør man forsøke å lokalisere boliger og næring slik at flest mulig slipper lange reiseavstander.

Grønn industripolitikk

I en rapport fra Sintef mener man at reparasjon fremfor hyppig utskifting av elektronikkprodukter alene, kan gi Norge ti milliarder kroner i økt verdiskaping – og en netto jobbtilvekst på 12.000 årsverk.

En analyse som passer perfekt for region Østfold, mener Jon-Ivar Nygård (Ap):

– Dette er nettopp et godt eksempel på hvordan grønn industripolitikk kan gi flere arbeidsplasser. Østfold har fortrinn på sirkulærøkonomi og det er konkret planer for batterifabrikk som skal gjenvinne brukte el-bilbatterier på Øra. Det er et helt konkret eksempel på at vi kan sette oss i førersetet.

– Sintef sier også at arbeidsplassene i fornybar-industrien ikke er like lønnsomme som årsverkene i oljeindustrien. Det betyr utfordringer for etablering og ikke minst bunnlinja i bedriftene?

– Det er ikke mange bransjer som er like lønnsomme som oljeindustrien, men det kan ikke være til hinder for omstilling. Dette vil jo endre seg etter hvert når fornybar energi vokser.

– Vi skal kutte utslippene og skape nye grønne arbeidsplasser. Sirkulærøkonomien med nye produkter som lages av avfall, havvind og karbonfangst og lagring er konkrete eksempler, avslutter Arbeiderpartiets stortingskandidat, Jon-Ivar Nygård.

Fortsatt hjørnestensbedrifter i Moss

Siden 1970-tallet har 4.000 industriarbeidsplasser i Moss forsvunnet. Men stortingskandidat og gruppeleder for Moss Arbeiderparti, Shakeel Rehman, har tro på nye næringer i Mosseregionen:

– Vi har dessverre mistet en del industriarbeidsplasser gjennom årene. Heldigvis har vi fortsatt mange hjørnestensbedrifter i Moss, som for eksempel Wärtsilä, Aker Solutions og Rockwool. Disse industriarbeidsplassene skal vi ta godt vare på.

– Samtidig ser vi fremveksten av nye og spennende næringer i mosseregionen, som eksempel tjeneste- og opplevelsesnæringer. Et annet konkret eksempel er Halodi Robotics, som er verdensledende på robotteknologi. Vi må ta vare på de arbeidsplassene vi har, og samtidig tiltrekke oss nye.

Dessverre har vi en regjering som ikke evner å se Østfold.

—  Shakeel Rehman, stortingskandidat og gruppeleder for Moss Arbeiderparti.

Hvordan skal Moss tiltrekke seg ny industri og arbeidsplasser?

– Gode rammebetingelser, arealer og infrastruktur er en forutsetning for å etablere nye arbeidsplasser. Det skal vi selvsagt legge til rette for i Moss. I tillegg gjør vi en jobb for å få flere statlige arbeidsplasser til Mosseregionen, som for eksempel ny politihøgskole på Verket. Med en ny regjering som ser Østfold, har vi alle forutsetninger for å få flere arbeidsplasser til regionen vår, sier Shakeel Rehman (Ap).

(Saken fortsetter under bildet)

Shakeel Rehman (Ap).  Gruppeleder for Moss Ap i kommunestyret.

– Regjeringen evner ikke å se Østfold

Havnetrafikk, jernbane, kryssing av Oslofjorden og veier – infrastruktur er et stort tema i Moss. Forsinket jernbaneutbygging og nedleggelsen av Moss lufthavn Rygge, bekymrer Shakeel Rehman.

– Med tilgang til havn, jernbane og tidligere flyplass har vi i Moss hatt gode forutsetninger for å tiltrekke oss arbeidsplasser. Dessverre har vi en regjering som ikke evner å se Østfold. Jernbaneutbyggingen i Moss er forsinket med to år og flyplassen lagt ned. Det bekymrer oss! Nærlivet ber om bedre trafikkløsninger og infrastruktur. Dette er forutsetninger for å etablere nye industriarbeidsplasser. Gjennom gode rammebetingelser, effektive logistikk og trafikkløsninger vil flere kunne etablere seg i Mosseregionen.Mer fra Dagsavisen