Debatt

«Gi funksjonshemmede samme adgang til samfunnsdeltakelse og et selvstendig liv som andre»

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne må innlemmes i menneskerettsloven.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Uttale fra Rødt Fredrikstads årsmøte

Brukerstyrt personlig assistanse er et verktøy for likestilling, ikke en helsetjeneste. Ordningen skal gi funksjonshemmede samme adgang til samfunnsdeltakelse og et selvstendig liv som andre.

Likevel begynner dette året med to profilerte saker hvor funksjonshemmede nektes den assistansen de trenger for å leve som andre: 19-årige Hannah Lunden måtte gå til sak mot staten fordi Gjersvik kommune nekter henne å leve et liv som andre ungdommer, og forsker, psykolog og rullestolbruker Bergljot Gjelsvik har gitt opp bydel Frogner i Oslo og flytter til en annen bydel i håp om å få den assistansen hun trenger. Bydel Frogner har i to år plassert henne på Ullern helsehus, der mange av pasientene har demens. Gjelsvik vil bo i egen leilighet og komme tilbake i jobb.

Dessverre er ikke disse sakene uvanlige. På tross av lovens gode hensikter er det mange kommuner som ikke gir funksjonshemmede et tilbud som lar dem delta i samfunnet på lik linje med andre. Ofte hjelper det heller ikke å klage til fylkesmannen.

Det som ville hjelpe er å ta FN-konvensjonen for mennesker med funksjonsnedsettelse inn i den norske menneskerettsloven, så konvensjonen får kraft som gjeldende rett. Da kunne Hannah Lunden og Bergljot Gjelsvik og mange andre krevd sin rett til likestilling med loven i hånd.

Leserbrev: «Ord skaper holdninger»

Det er alt mange konvensjoner som er gjort til en del av menneskerettsloven: Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, FNs konvensjon om barnets rettigheter og FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner.

Likevel stemte Stortinget i fjor ned et forslag fra SV om å ta konvensjonen for mennesker med funksjonsnedsettelse inn i menneskerettsloven. Bare SV, Rødt og en enslig representant fra AP stemte for. Det er en skam!

Rødt Fredrikstad mener FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne må innlemmes i menneskerettsloven.

Det må sikres at funksjonshemmede får innfridd sine menneskerettigheter, får delta i samfunnet og leve uavhengige liv.

Norge må slutte seg til tilleggsprotokollen til FN-konvensjonen, som lar norske borgere klage til FN.

Meninger: «NAV-lederens svar er verken tillitvekkende eller troverdig»

Mer fra: Debatt