Debatt

«Hva skal være Hvalers framtid?»

Nye næringer er sjelden miljøfiendtlige ut over at de trenger en bygningsmasse å utføre tjenester fra, skriver Ottar Johansen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ottar Johansen
listekandidat Hvaler Styrbord

Hvaler er en liten og selvstendig kommune som har valgt å fortsette med det. Mange kommuner slår seg sammen med nabokommunen(e) fra årsskiftet som følge av kommunereformen regjeringen har satt i gang. Det er både fordeler og ulemper med små kommuner, men vi lar nå denne debatten ligge. Det som imidlertid er viktig for enhver selvstendig kommune er at en har et bærekraftig samfunn. Det betyr at en må ha en kommuneøkonomi som er sterk nok til å tilby alle lovpålagte tjenester, enten det er eldreomsorg, skoler eller barnehager. Videre må en ta vare på miljøet for fremtidige generasjoner.

Når det gjelder den økonomiske bærekraften, kan Hvaler kommune påvirke dette på minst to områder, lavest mulig kostnader og størst mulig inntekter, i form av skatteinngang. Skattene kommer fra private lønnstakere og næringsdrivende. Bedriftsetableringer kan kommunen legge til rette for. Dette ser det også ut til at både AP og SV på Hvaler har skjønt.

For oss i Hvaler Styrbord er selvsagt også dette viktig. Men hva er så forskjellen på Hvaler Styrbords politikk og sosialistenes politikk på dette området? Ut fra Mona Vaugers (AP) og Øyvind Fjeldbergs (SV) bidrag i denne debatten, legger de vekt på lokale bedrifter i tradisjonelle næringer som ikke skader miljøet. Dette tror jeg hele det politiske miljø kan stille seg bak, men likevel det er noen forskjeller her. For eksempel definerer vi miljøproblemet ulikt.

DEBATT: «Hvaler er en av de fremste «smarte kommuner» i Norge»

Mange bedrifter som har forsøkt å etablere seg på Hvaler har opplevd strenge byråkratiske miljø- eller reguleringskrav. Slett ikke alle disse hindringene kan sies å være spesielt knyttet til miljø. På Stokken som er en holme ytterst i Kjøkøysundet som er «sprengt i filler og ødelagt» fra før, har de borgerlige partier i flere år prøvd å få til en utbygging som både kan gagne næringslivet og lokalmiljøet.

Området utenfor Kjøkøysundet er ikke indrefileten i Hvalernaturen. Øyvind Fjeldberg fremfører også en «risiko» for at de personene som eventuelt hadde fått jobb der muligens ikke ville bodd og skattet til Hvaler. Skal Hvaler kommune tiltrekke seg nye arbeidsplasser, kan en ikke bare tenke på det etablerte lokale miljø og de tradisjonelle næringer. Det er også slik at det aller meste av skatteinngangen til Hvaler faktisk kommer fra personer som har arbeidsgiver i en annen kommune.

DEBATT: Hvorfor velge Hvaler Styrbord

Nye næringer er sjelden miljøfiendtlige ut over at de trenger en bygningsmasse å utføre tjenester fra. Det kan også være kontorfellesskap som ikke forstyrrer samfunnet utenfor på noen som helst måte. Slike arbeidsplasser er det ikke nødvendigvis enkelt å tiltrekke seg, men det bør kommunen ha fokus på. Hvaler Styrbord vil jobbe for tradisjonelle næringer, lokale bedrifter og miljø. Men også nytenkning i form av nye bedrifter og nye bransjer er viktig for oss. Vi vil fremme forslag i kommunestyret som øker kommunes fokus på nytenkning i næringsutviklingen. Slik bør det være i enhver kommune som har ambisjon om å være levedyktig som egen kommune over tid.