Hvorfor velge Hvaler Styrbord

Hvaler Styrbords sterkeste kort for å bidra til positiv utvikling i Hvaler ligger i kandidatlisten vår.

Bjarte Bjønnes
ordførerkandidat

Ingerid Bjercke
velgerforeningsleder

Hvaler Styrbord er en velgerforening som stiller med en bygdeliste til kommunevalget.

Kort fortalt ble vi opprettet etter at flertallet i nominasjonsmøtet i Hvaler Høyre forkastet nominasjonskomiteens enstemmige innstilling. Til sammen minst 29 av medlemmene i Høyre meldte seg ut i mai i fjor, og de mest sentrale begrunnet utmeldelsen i media.

Blant de 29 var mange aktive og tidligere aktive politikere fra Hvaler Høyre, fire tidligere varaordførere, gruppeledere, lokalforeningsledere og folk som har innehatt nesten alt av kommunale verv.

Det gikk ikke lenge før vi skjønte at vi fremdeles ønsket å bruke energi på politisk styring av Hvaler, og ideen om bygdelisten Hvaler Styrbord ble født. Vi samlet inn langt over de påkrevde 75 underskriftene, og satte i gang for alvor med ordførernominasjon i august. Bjarte Bjønnes, som hadde vært det enstemmige valget til nominasjonskomiteen i Høyre, ble Styrbords selvfølgelige ordførerkandidat. Bedriftsleder med økonomi- og arbeidsgiveransvar i en stor Hvalervirksomhet, er verdifull bakgrunn for å sitte i ledelsen i en kommune. I inneværende periode leder han Utvalg for oppvekst og omsorg.

Utarbeidelsen av den politiske plattformen, viser at vi i likhet med alle partier ønsker det beste for Hvaler med innbyggere og besøkende.

Metodene kan variere, men sunn kommuneøkonomi, flere arbeidsplasser, og kvalitet i tjenestetilbudet, står nok hele det politiske miljøet bak. Hvaler Styrbord ønsker imidlertid et ekstra sterkt fokus på folkehelse. Hvaler har over gjennomsnittlig mange innbyggere som trenger stønad fra det offentlige for å klare seg. Vi mener vi må fokusere sterkere på forebygging, til forbedring av både fysisk og psykisk helse. Kommunen vår har beliggenhet og naturmessige fordeler som tilsier at økt innsats på området burde gi uttelling for den enkelte, og også når det gjelder kommunens økonomi.

Hvaler Styrbords sterkeste kort for å bidre til positiv utvikling i Hvaler ligger i kandidatlisten vår.

Vi har valgt å bare kumulere ordførerkandidaten. De øvrige er plassert etter loddtrekking, og det åpner for at velgerne har mye påvirkning på hvem som kommer inn. Et kryss på de kandidater man ønsker inn, gir dem løft på listen.

På listen finner vi politiske ringrever i sekstiårene, småbarnsforeldre i 20 og 30 årene, en fisker på 70 og en fisker på 25, en ung sjømann, bedriftledere, offentlige ansatte, gjestgivere, selvstendige yrker. Listen består av 21 navn, og så har vi en aktiv forening i ryggen som alle bryr seg om hvordan vi skal ha det best mulig sammen.

Hvaler Styrbord har et borgerlig utgangspunkt, men som bygdeliste fokuserer vi utelukkende på Hvaler. Vi er uavhengige av nasjonale partier og ønsker ikke å binde oss til samarbeid med andre partier i forkant av valget.

Godt valg!