«Hvaler er en av de fremste «smarte kommuner» i Norge»

Kreative og dyktige ansatte og ledere gjør godt for din lommebok – men også for klima og miljø, skriver Eivind Borge.

Eivind Borge
Ordførerkandidat for Hvaler FrP

 

For noen få år siden ble jeg som ordfører spurt om Hvaler kommune kunne tenke seg å være pilotkommune på innføring av elektroniske strømmålere. Jeg svarte ja på dette da det skulle gjennomføres nasjonalt på et noe senere tidspunkt. I den sammenheng informerte jeg kommunestyret i Hvaler der dette ble mottatt positivt fra alle politikere.

LES OGSÅ: Vannmålerne blir smarte (Demokraten+)

Så langt så bra, men det har ikke stoppet der, for det er først når «smart energi» kom til Hvaler den virkelige kreativiteten begynte å vokse. I samme periode skulle det bygges nytt avfallsmottak på Sandbakken hvor kreative tanker kom fra både leder og ansatte i teknisk avdeling. Hvorfor ikke bygge solceller på taket når vi nå fikk så god kontroll på energibruk, men ikke minst også kunne selge overskuddsenergi gjennom nye strømmålere. Kommunestyret sa ja, og resultatet er et anlegg som også i dag er ganske revolusjonerende med nasjonal og internasjonal oppmerksomhet da anlegget er på den varme årstiden selvforsynt.

På et litt senere tidspunkt foreslo jeg for styringsgruppen i «smart energi» at vi måtte finne på mer og i den sammenheng foreslo jeg at vi også måtte installere elektroniske vannmålere som leste av vannforbruket via strømmåleren automatisk. Tanken ble positivt mottatt og da gikk veien videre til teknisk avdeling i Hvaler for å fremme ideen. Nå begynte det virkelig «å koke» av kreative tanker i hodene til både ledere og ansatte i teknisk avdeling – det ble som å slippe en sten i vannet det der oppsto kreative ringer i avdelingen, og når det er sagt ville det ikke vært mulig å komme videre uten det engasjementet som oppsto.

For det første er nye vannmåler installert i nesten hele Hvaler hus og hytter i rekordfart. Hovedvannledninger og pumpestasjoner skal ha de samme målerne, men er i dag ikke ferdig. Dette skal ferdigstilles for å få fullstendig kontroll på vann og ikke minst strømforbruk da alt av vann og avløp må pumpes til og fra Fredrikstad.

DEBATT: «Eiendomsskattekongen bor ikke på Hvaler»

Resultatet er i dag sammen med bygging av ny infrastruktur de siste årene at Hvaler kommune har en så god kontroll at vi i dag har en målt lekkasje på to prosent. Jeg vil påstå at Hvaler kommune befinner seg i en egen divisjon i så måte hvis man ser dette i nasjonal sammenheng.

Teknisk avdeling har også greid å redusere fremmedvann (regnvann) på avløpet med ca. 30 prosent. Siden Hvaler kommune må kjøpe vann og betale for rensing av kloakk skjønner vi at kommunen sparer svært mye penger på lite svinn, men ikke minst at vi ikke trenger å betale for rensing av store mengder regnvann. Kommunen sparer også mye penger på strøm da det er mindre som må pumpes inn og tilbake for rensing. Resultatet av dette er at kommunen de siste årene har redusert vann– og avløpsavgiftene på grunn av lite svinn og det ser ut til av kommunen må redusere ytterligere til neste år. Dette har ikke bare positive virkninger for din lommebok, men også for klima og miljø. Det har selvsagt vært praktiske og tekniske utfordringer på veien, men den kreative stå–på–holdningen som er hos ledere og ansatte i teknisk avdeling løser slike utfordringer etter hvert.

Det har vært en stor glede for meg å samarbeide med kreative og dyktige ledere og ansatte i denne sammenheng. Hvis jeg nå atter en gang skulle få tillit til å være ordfører på vegne av Hvaler FrP ser jeg frem til et fortsatt kreativt samarbeid der vi i fellesskap ønsker å utvikle vår kommune som en av de fremste «smarte kommuner» i Norge. Det vil være godt for din lommebok, men også godt for klima og miljø.