Brudd, sårskader og medisinske pasienter som trenger behandling – travelt på akuttmottakene

– Heldigvis får mange hjelpen de trenger her i mottaket og kan reise hjem igjen. Så de slipper å bli innlagt, sier avdelingssjef Sissel Hagen.

Fra mandag til og med søndag forrige uke kom det hele 888 personer til akuttmottaket.

– Det er et høyere daglig gjennomsnitt enn vi har selv i en travel influensasesong, sier Hagen til sykehusets nettside.

DEBATT: «Nedleggelse av Ullevål – konsekvenser for Østfold»

100 person hver dag

Etter helgen har det vært litt roligere, men det er fortsatt godt over 100 personer som kommer til akuttmottaket hver dag.

Akuttmottaket har normal sommerbemanning, og det er hektisk på jobb.

– Stor pågang av pasienter merkes godt. Vi må som alltid behandle de det haster mest med først, og det betyr jo at noen pasienter må vente lenger, sier avdelingssjefen.

Ferietid

Mange av pasientene blir undersøkt og får behandlingen de trenger i akuttmottaket. En del blir noen timer til observasjon. I alt 37 prosent av pasientene som kom til akuttmottaket forrige uke, ble ferdigbehandlet der.

– Vi får inn en del pasienter som nok ikke hadde behøvd å komme til sykehuset, og som kunne fått behandling hos fastlege eller legevakt i stedet. Men vi ser at flere pasienter kommer når de faste legene har ferie. I tillegg er det et stort antall feriegjester i Østfold om sommeren, og det gjør pågangen til akuttmottaket større, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

Psykiatrisk akuttmottak på Kalnes har også stor pågang i sommer. Og her har de fleste som kommer inn, behov for videre innleggelse i sykehuset.

– Vi har hatt kapasitetsutfordringer på Kalnes hele det siste året, og vi har også mange pasienter nå i sommer. Utfordringen har ikke vært like stor innenfor døgnplassene i de distriktspsykiatriske sentrene (DPS). Med så stor pågang av pasienter, må vi ha fokus på å legge pasienten på rett sted til rett tid, sier klinikksjef Irene Dahl Andersen i klinikk for psykisk helse og rusbehandling.