20.000 flere helt ledige i løpet av én uke

Ferske tall fra Nav Øst-Viken viser en dobling i arbeidsledigheten den siste uka, og akkurat nå står 11 prosent av arbeidsstyrken i regionen registrert som helt ledige. Blant Østfold-kommunene er ledigheten høyest i Fredrikstad og Moss.

I en pressemelding fra Nav tirsdag kommer det fram at hele 41.481 personer i region Øst-Viken nå er registrert som helt ledige. Det er over 20.000 flere enn for bare én uke siden, og ifølge Nav er ledigheten nå høyere enn den var under finanskrisen i 2008.

Hovedårsaken til den voldsomme økningen er at mange bedrifter har sett seg nødt til å permittere ansatte som følge av situasjonen rundt koronaviruset.

– Flere av de som nå blir permittert eller blir ledige, kan ha kvalifikasjoner som er etterspurt i helsevesenet eller andre kritiske samfunnssektorer. Jeg vil oppfordre både arbeidsgivere, arbeidsledige og permitterte til å bruke nav.no og arbeidsplassen.no for å registrere seg og legge inn CVen sin, sier direktør i NAV Øst-Viken, Steinar Hansen i pressemeldingen.

Tredobling i Østfold-kommuner

Blant Østfold-kommunene er det Fredrikstad som har den største økningen i antall helt ledige den siste uka, fra 2.601 personer forrige tirsdag til 4.558 per 24. mars. Det er en økning på over 75 prosent og nesten 2.000 personer på bare sju dager, og sammenliknet med for to uker siden har ledigheten i kommunen vokst med over 3.000 personer.  Andelen helt ledige i Fredrikstad utgjør nå 11,4 prosent av arbeidsstyrken.

Moss er kommunen i tidligere Østfold fylke med nest høyest andel ledige, 11,2 prosent av arbeidsstyrken. Her har ledigheten økt med nesten 90 prosent den siste uka, og på bare to uker har det vært godt over tredobling i antall ledige – fra 739 til 2.659 personer.

Også Hvaler og Råde har mer enn tredoblet antallet helt ledige i løpet av de to siste ukene, og har nå en ledighet på henholdsvis 9,6 og 9,8 prosent av arbeidsstyrken.

Les også: Dette er situasjonen på Sykehuset Østfold nå

Butikkbransjen hardest rammet

I Øst-Viken som helhet utgjør ledigheten nå 11 prosent av arbeidsstyrken.

– Det er ikke bare formell kompetanse som blir viktig fremover. Alle bør tenke gjennom hva de er gode på og hva man kan tenke seg å få erfaring i. Du kan få jobb i et helt annet yrke enn det du vanligvis jobber i, så her er det bare å tenke litt i andre baner, sier Nav-direktør Steinar Hansen i pressemeldingen.

Ledigheten er nå høyest blant personer som sist jobbet innen butikk- og salgsarbeid. I løpet av de to siste ukene har den regionale ledigheten i denne bransjen vokst fra 1.351 til 7.977 personer, en økning på nesten 500 prosent, altså nærmere en seksdobling.

Les også: Disse 16 tiltakene er Vikens kriseplan

Helt ledige i Østfold-kommunene per tirsdag 24. mars (andel av arbeidsstyrken):

 • Halden: 1.429 personer (9,9 prosent)
 • Moss: 2.659 (11,2)
 • Sarpsborg: 2.881 (10,8)
 • Fredrikstad: 4.558 (11,4)
 • Hvaler: 208 (9,6)
 • Aremark: 43 (6,5)
 • Marker: 130 (7,5)
 • Indre Østfold: 2.381 (10,7)
 • Skiptvet: 142 (7,2)
 • Rakkestad: 375 (9,2)
 • Råde: 371 (9,8)
 • Våler: 168 (5,7)