Vi trenger et opprør på Stortinget!

Politikere i Norge som er oppegående nok til å se den klimakatastrofen vi har foran oss tror at det å gjøre jobben sin handler om å følge partilinjen. Vi trenger induvidualister som tør å ta de riktige avgjørelsene, for det er ikke mangel på flinke og oppegående folk. Det er mangel på folk som tør stå opp for det de mener!

Jeg du leste riktig, jeg formulerte en utenkelig tanke. Kan et opprør på Stortinget for klima være mulig? Kan vi få rebeller på talerstolen?

Norge har hatt rebeller før, vi har hatt fullstendige skifte av styreform som en følge av unionskonflikten. Vi endte opp med parlamentarismen, som enkelt sagt gjør politiske partier viktigere enn den enkelte stortingspolitiker. 

Ved parlamentarisme står regjeringen og dens medlemmer ansvarlig overfor Stortinget. Et alminnelig flertall i Stortinget har i sin makt å treffe et vedtak om mistillit, og dermed fjerne en sittende regjering eller en statsråd. 

Man føler seg nok ganske liten som stortingspolitiker i et stort parti om man er totalt uenig i kompromisser og avgjørelser fra oven. Det er nok mange sammenbitte kjever når hjertesaker knuses med eller uten tanke på hva folk lovet velgerne hjemme. 

Det er å banne i kirka å minne om at regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter selv er ansvarlig for hvordan de styrer og stemmer. Partier er virkemidler og verktøy for å få frem politikk. Når det likevel viser seg at partiene ikke er et egnet virkemiddel for å ta ansvarlige valg, må enkeltpolitikerene gå i seg selv å bruke egen hjerne og moral.

Jeg vil tro at om et 10 talls år, vil politikere som ikke har tatt ansvar for klima og artsutryddelse bli stilt for riksrett. Så alvorlig er det.

Vi må ha rebeller i drakt og dress, takk!