Udramatisk i USA

Siden 1. januar i år har innbyggerne i delstaten Colorado i USA kunne kjøpe cannabis helt lovlig. Det amerikanske systemet for salg av cannabis er ikke helt ulikt det norske vinmonopolet, bare litt strengere.

Salget reguleres av delstatsmyndighetene, og er skattlagt. De håndhever en streng aldersgrense på 21 år, og det er begrenset hvor mye det er lov å kjøpe av gangen. Det er ikke lov å bruke cannabis og kjøre bil, og som med alkohol, er det ikke lov å røyke på offentlige steder. Det hele ser ut til å gå ganske så udramatisk for seg.

Etter folkeavstemninger høsten 2012 ble Colorado og Washington de to første delstatene i USA til å legalisere og regulere kjøp og salg av cannabis. Selv om cannabis fortsatt er ulovlig på føderalt nivå, har selv president Obama medgitt at han har vanskelig for å se at det er noe særlig verre enn alkohol. I fjor ble Uruguay første land i verden som startet med statlig produksjon og distribusjon av cannabis. Statsledere i Colombia, Bolivia og Guatemala har gått i spissen for det samme. En legaliseringsbølge skyller over det amerikanske kontinentet. Før eller siden vil den også nå Europas bredder. Nå skal debatten tas i FN.

Det er all grunn til å være skeptisk til en aggressiv kommersiell cannabisindustri, spesielt en som vil henvende seg mot unge, som tar mest skade av bruken. I likhet med alkohol, er det ingen som sier uhemmet bruk er helt ufarlig. På samme måte bør alkoholindustrien holdes strengere i tøylene. Men når USAs aldrende filantrop og milliardærinvestor George Soros spytter inn millioner av dollar for å legalisere cannabis, er det ikke for å tjene seg rik i et voksende marked. Det er heller ikke motivasjonen for Uruguays president Jose Mujica, som leder an legaliseringsdebatten i praksis. Det var neppe heller Thorvald Stoltenbergs motiv, når han sammen med FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan i 2011 gikk inn for å legalisere cannabis. De to var medlemmer av The Global Commission on Drug Policy, som klart og tydelig anbefalte legalisering av den omstridte planten.

Det handler om å avslutte en feilslått «krig mot narkotika», som har gitt enorme menneskelige kostnader både i importland som USA og i eksportland som Colombia og Peru. Gjennom Mellom-Amerika, på vei mot USA, legger narkotikasmuglerne igjen en stygg sti av vold og kriminalitet. I Mexico har narkotikakartellenes brutale kamp tatt livet av rundt 80.000 mennesker de siste åtte årene. I USA ødelegger strenge narkotikalover livene til utallige unge og voksne. Fulle fengsler har gjort lite for å løse narkotikaproblemet. Selv i Norge kan det å bli tatt i å bruke cannabis stenge deg ute fra jobber som krever plettfritt rulleblad.

Så langt klarer innbyggerne i Colorado seg bra, til tross for dramatiske advarsler fra motstandsbevegelsen. Guvernør John Hickenlooper gleder seg over forventede skatteinntekter på 134 millioner dollar, og melder ikke om noen dramatisk økning i verken kriminalitet eller avhengighet. 1. juli åpnet Washington sitt første utsalgssted for cannabis. Alt tyder på at andre delstater vil følge etter.