Ta stemmene i Osloskolen på alvor

Arbeiderpartiet og SV påstår i Dagsavisen 18.11. at det pågår en svertekampanje mot Osloskolen. Nå bør man sperre opp øynene.

Arbeiderpartiet og SV drev nesten ikke med noe annet i 18 år før de overtok makten i 2015. Da innrømte derimot Arbeiderpartiets skolebyråd, Tone Tellevik Dahl, at de «hadde kommet til dekket bord i Osloskolen.»

Les også: «Nå er vi lei av ansvarsløshet og svartmaling»

Det var godt dokumentert at Osloskolen var «best i test», og løftet alle elever faglig, uavhengig av hvem de var. Osloskolen hadde over tid bygget opp et sterkt støttesystem rundt 187 skoler, der skoler med større utfordringer får oppfølging og faglig støtte.

Det er selvsagt ingen som påstår at dette snudde over natten fordi Raymond Johansen ble byrådsleder.

En god skole er ingen «quick-fix». Som Inga Marte Thorkildsen selv har innrømt, det tar tid for Ap og SV å snu et «tankskip» som Osloskolen.

Dyktige lærere og skoleledere står heldigvis fremdeles på hver eneste dag for at Oslos elever skal mestre og lære. De samme elevene som Arbeiderpartiet og SV anklaget for å jukse på nasjonale prøver for 10 år siden, fullfører nå videregående skole i rekordantall.

Det viser seg at mange av dem faktisk hadde lært å lese, skrive og regne bedre på grunnskolen, som igjen gjorde dem bedre rustet til å fullføre videregående skole. Høyres prioritering om å bruke 2 milliarder kroner på å bygge Kuben yrkesarena, landets flotteste og mest moderne yrkesskole som stod ferdig i 2013, har også bidratt positivt til at flere elever velger yrkesfag.

Det samme har regjeringens økning av lærlingtilskuddet slik at flere får læreplass.

Les også: «De ønsker seg tilbake til den ukulturen vi var vitne til»

Dette er vi i Høyre stolte av. Vi er stolte av elevene våre, lærerne og rektorene. Men vi er grunnleggende bekymret for utviklingen. Det kommer nå stadig flere eksempler på at pilene peker i feil retning.

«Jeg hører og leser at betydningsfulle personer sier at alt går kjempebra med Osloskolen, Gjør det?» skrev mobbeombud Kjerstin Owren i sommer.

Hun rykket ut i Dagsavisen og var krystallklar på at pilene peker feil vei, og det blir større forskjell mellom Oslos nesten 200 skoler. Elevene forteller selv om mer mobbing og mistrivsel i den nyeste Elevundersøkelsen. Nylig sluttet en hel seksjon i Utdanningsetaten, Læringsmiljøteamet, på dagen.

De varsler om at systemet for å følge opp elevenes rettigheter og læringsmiljø i Oslo er «uforsvarlig.»

Kartleggingsprøvene viser at elever som er under kritisk grense i lesing, skriving og regning nå øker fra første til tredje klasse i Oslo-skolen.

Resultatetene fra nasjonale prøver viser at det under Raymond Johansens «regjeringstid» aldri har vært flere elever på 5. trinn som virkelig sliter i norsk, engelsk og regning, samtidig som det er færre som gjør det bra i de samme fagene.

Det får Oslo-rektorene til å slå alarm. De forteller om en skoleeier som har abdisert.

Kommentar: «Barn skal kjenne lærelyst og glede. Ikke prestasjonsangst og umulige krav»

Arbeiderpartiets og SVs versjon av «tillitsbasert ledelse» i Osloskolen har ført til fravær av ledelse og oppfølging. Støttefunksjonene er bygget ned, og skolene blir ikke lenger spurt om, eller fulgt opp, på de faglige resultatene.

Det er rett og slett mindre fokus på lesing, skriving og regning, som også gjør at forskjellene mellom skolene øker.

Samtidig avfeier skolebyråden respektløst kritikken fra sine egne rektorer som «sprøyt.»

Det er positivt å høre at Arbeiderpartiet mener det er tverrpolitisk støtte om løft som «talentsatsning, sommerskolen og realfagssatsningen,» men samtidig er det urovekkende at dette er de samme satsningene som nå står i fare fordi byrådet skal kutte nesten 500 millioner kroner i Osloskolen de neste årene.

Osloskolen er det viktigste vi har i Oslo. En god skole utjevner sosiale forskjeller.

Nettopp derfor er det useriøst å redusere genuine bekymringer om utviklingen i Osloskolen til påstander om «svertekampanjer.» Vi håper Arbeiderpartiet lytter til stemmene i Osloskolen. Det gjør vi.