Spekulativ svertekampanje

Høyresidas nedsnakking av Osloskolen er både feil og urimelig.

Helt siden byrådsskiftet i 2015 har profilerte Høyre-politikere som Mathilde Tybring-Gjedde dømt Osloskolen nord og ned. Vi gidder ikke være med på det.

For vi vet at Osloskolen trenger saklig og faktabasert debatt.

Velgerne må vite at høyresidas nedsnakking av Osloskolen både er feil og urimelig, og nå vil vi forklare hvordan.

Les også: «De ønsker seg tilbake til den ukulturen vi var vitne til»

Det viktigste tegnet på at Arbeiderpartiets skolepolitikk fungerer, er antallet som fullfører og består videregående skole. Konsekvensene av frafall er stadig mer alvorlig i et samfunn som krever økt spesialisering, og det viktigste målet i skolen er å gi alle elever mulighetene til å komme i jobb eller ta videre utdanning. Siden det vi overtok styringa av Osloskolen, har andelen som fullfører og består videregående økt fra 78,9 prosent til 81,2 prosent. 

Aldri har flere VGS-elever i Osloskolen fullført og bestått.

Så hvorfor skjer det? Noe av det viktigste er at det endelig føres en skolepolitikk i Oslo som ser flere sider av elevene. Problemet med Høyres skolepolitikk er at de har et tunnelsyn der man overser at barn har helt ulike forutsetninger for læring. Derfor er det også skolepolitikk at barna går i barnehage og deltar i aktivitetsskole i hele byen – fordi de gir språkutvikling og sosial trening.

Tidligere var det altfor mange som ikke kunne delta på grunn av dårlig råd.

Les også: Barnevernsjef i Oslo: – Vi må ikke stenge skolene igjen. Det må ikke skje (+)

Nå får 17.500 barn gratis aktivitetsskole og flere barn deltar i barnehagen enn før. Det er satsinger som betyr noe for skolen, siden det gir barn bedre forutsetninger for å lære.

Under Høyres tid i Osloskolen ble skolebudsjettene kutta kraftig over hele linja. Det gikk spesielt hardt utover skoler som sleit, og utover ressurskrevende fag som kunst og håndverk og mat og helse. Etter at Arbeiderpartiet overtok har man økt skolebudsjettene i Oslo kraftig, noe samtlige skoler tjener på.

Tybring-Gjedde er glad i å trekke frem enkelteksempler på skoler som har det trangt, og sånn er det når regjeringa kutter i kommunebudsjettene, men det endrer ikke på det faktumet at Osloskolen nå får mer ressurser enn før. Det gir resultater: Etter 10 år med nedgang i antall søkere, søker nå flere Oslo-elever seg til yrkesfag og velger praktiske utdanninger.

Nylig fikk vi resultatene fra nasjonale prøver.

Les også: Høyre bekymret: Flere elever i Oslo-skolen under kritisk grense i flere fag

De viste det samme for Oslo som i fjor: Våre elever gjør det igjen best i landet. Så vil vi påpeke at Arbeiderpartiet ikke mener resultatene fra nasjonale prøver er den eneste måten vi måler suksess i skolen på.

Men samtidig er det enda et slag i trynet for kritikken Mathilde Tybring-Gjedde og resten av høyresida har prøvd å rette mot vår skolepolitikk for lenge. I 18 år hadde Høyre hovedansvaret for skolepolitikken i Oslo, og resultatene satte flere av våre videregående skoler i en negativ spiral de aldri hadde sjans til å komme seg ut av. Årsaken til det var verken dårlig skoleledelse eller dårlige lærere.

Årsaken var dårlig skolepolitikk.

Les også: Melby måtte stå skolerett om 6-åringene i Stortinget: – Flaut og overraskende, mener Ap (+)

Tverrpolitisk var det enighet om mange løft, som talentsatsingen, sommerskolen, og realfagssatsingen, og som har bidratt til å utvikle Osloskolen dit den er i dag. Men sannheten er at Høyres blinde tro på at offentlige tjenester bør driftes som markedet, har skapt enorme forskjeller i Osloskolen og en skole som kun passet én type elev.

Oslo trenger mer av den politikken som fungerer, og den kommer når Arbeiderpartiet sitter med ansvaret. Nå er vi lei av ansvarsløshet og svartmaling. Hva med å heller komme med strukturelle, politiske løsninger som faktisk gir noen svar?