Samlivsbrudd og sommerferiekrøll

En gang var målet for sommeren å legge hyggelige ferieplaner for min lille kjernefamilie.

To voksne og et barn som endelig skulle ha fri, viktige uker hvor vi skulle være sammen. Men en familie ble oppløst og vi voksne begynte å bruke nye ord; mine og dine uker.

Noen år senere er sommerferien blitt en logistisk utfordring, og den må planlegges i god tid. Det er oss, våre nye partnere og deres ekser. Midt oppe i dette kaoset finner vi mine og dine barn - som må forholde seg til det nye livet. Nå er det mine og dine ferieuker, og barn som er på farten hele sommeren. Hvorfor skulle det bli så komplisert med sommerferie?

Fra skolen husker vi begrepene oddetall og partall, men for flere av oss er oddetallsuker og partallsuker blitt en viktig del av den praktiske hverdagen. Uker med barn og uker uten barn, ferier og store dager som skal deles mellom to som en gang levde sammen. Vi voksne skal ikke være kjærester, men kontakten kan likevel ikke opphøre. Vi må forholde oss til hverandre og være mamma og pappa til felles barn. Følelsene for barnet har vi begge, selv om det som var mellom oss er vanskelig. Det skrives avtaler for å sikre at tiden med barna blir riktig fordelt.

Ny kjærlighet og gamle avtaler: Mange opplever samlivsbrudd som en kaotisk situasjon, og det tar tid å få livet på skinner igjen. Likevel drømmer vi om å finne kjærligheten igjen, og mange etablerer seg på nytt etter et samlivsbrudd.

Det nye paret møter ofte travel hverdagslogistikk og delte følelser når nye og gamle relasjoner skal smeltes sammen. Med seg har de mine og din barn og hver sine ekser inn i den nye hverdagen. Kjernefamilien har blitt erstattet av en lappeteppefamilie med mennesker som ikke kjenner hverandre så godt. Mange beskriver denne nye familiesituasjonen som to grunnmurer som flyttes inn i samme hus, hvor begge de voksne har med hver sine normer, verdier, regler og tradisjoner. Forelskelsen er der, men hverdagen er full av ukjente situasjoner. Snart er det sommerferie hvor alle vil at forventninger skal innfris.

Etter et brudd avtales gjerne avvikling av sommerferier i samværsavtaler. I avtalen er det blant annet nedskrevet hvem av de voksne som skal bestemme tidspunkt for ferie når, og hvor lang sammenhengende ferie de voksne skal ha med sine barn. Dette kan være et greit utgangspunkt når bruddet er en realitet, men utfordringen vokser når de mamma og pappa etablerer seg i nye forhold. Plutselig er det mange samværsavtaler som skal leve side om side. Ekser diskuterer med hverandre - hvem skal ha ferie når? Passer ferieplaner overens med den nye kjæresten- og kjærestens eks? Kalenderen tas fram, og voksne teller uker og dager. Det er viktig å få den ferien som vi har «krav» på.

I sentrum for alle feriediskusjoner finner vi barna. De små som alle voksne ønsker å reise på ferie med. De som skal være noen uker hos mamma, og noen uker hos pappa. De som vet at også i år har mamma og pappa diskutert ferien inngående, og kanskje har de blitt sinte på hverandre når kabalen ikke gikk opp. Det var ikke nok uker til å gjøre både mamma, pappa og nye kjærester fornøyde. De skal savne mamma når de drar til pappa, og de skal savne pappa når de drar til mamma.

I tillegg forsvinner sommerferien så fort, det er små feriegjester som lander på en flyplass på en søndag med pappa, og drar videre på en ny ferie med mamma på en mandag. Når ferien er over har mange barn vært på reise nesten hele sommeren, og venner kan misunne dem alt de opplever. Men er det noen som misunner dem feriestresset?

Ferien skal gi oss påfyll, og det gjelder både store og små. Da må vi voksne heve blikket opp fra gamle avtaler og heller ha oppmerksomhet på de vi må forholde oss til. Hva er barnas behov denne ferien? Er det nødvendig med flere lange reiser i løpet av en sommer, eller kan vi gjøre det enklere? Kan vi klare å få til en fin sommerferie hvis vi er litt fleksible? Kanskje går ikke kabalen opp akkurat denne sommeren. Tre uker sammenhengende ferie ble kanskje redusert til to uker, og tidspunktet ble ikke optimalt etter de voksnes ønsker. Forsøk likevel unngå at sommerferien ender opp i en konflikt mellom voksne. Kan jeg heller gjøre hverdagen litt enklere for min eks?

Det tar tid å normalisere hverdagen etter et brudd, og det er ikke alltid lett å håndtere mine barn, dine barn, ekser og nye kjærester. Det handler likevel om å få den nye hverdagen til å fungere slik at barna kan oppleve at tilværelsen stabiliseres. Vi voksne må ta innover oss at det er en rekke personer i livet vårt som vi må forholde oss og alle kamper kan ikke vinnes. Midt oppe i dette må vi unngå å rette pekefingeren mot alle andre - dette gjelder både på ferie og i hverdagen. Først da kan vi virkelig ønske små og store en riktig god ferie.

Tips for en smidig sommerferie:

1. Start planlegging av tidspunkt tidlig. Det er mange voksne som påvirkes av dine ferieplane

2. Tenk på barnas behov - mange barn får dobbelt opp med ferier etter et samlivsbrudd. Får barnet tid til å slappe av?

3. Vær fleksibel mot ekser. Sommerferie er en kabal der alle må gi og ta for å få til en smidig ferieavvikling

4. Ikke utkonkurrer hverandre når det gjelder dyre ferier. Barn ønsker tid med de voksne - det trenger ikke å være så kostbart.

5. Ikke tvihold på alle avtaler. Det er ikke alltid praktisk mulig få til flere ukers sammenhengende ferie - de voksne må løse dette til det beste for barnet

6. Husk at mange barn savner den andre forelderen når de er på ferie - de reiser ikke bare til noen, de reiser også fra noen.

7. Gi aldri barnet dårlig samvittighet når de er på ferie med den andre forelderen. I stedet for å si at du savner barnet når det er borte kan du heller understreke at du gleder deg til at dere treffes igjen. Ønsk barnet og din eks en god ferie sammen!