Om forskjellen mellom meninger og propaganda

#agitprop

OM FORSKJELLEN MELLOM MENINGER OG PROPAGANDA

Da sjefen mente lønna måtte ned
sa jeg: - Jeg er'kke enig, gitt, i dét.
Jeg skreiv det på en plakat. Hengte'n opp.
Men da kom politiet og sa stopp.


Ill.: mblserier.se