NAV svarer: «Ba ikke Optikerforbundet fjerne sak fra nettsiden»

Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen.

Av Hege Turnes, kommunikasjonsdirektør i NAV

I Dagsavisen 18.oktober kan vi lese på lederplass:

«Minst like ille som en feilaktig påstand om dialog, er det at Hauglies Nav har forsøkt å få Norges Optikerforbund til å fjerne en artikkel om brillestøtte fra deres nettside, fordi den ikke samsvarte med Nav sin versjon av historien.»

Vi kjenner oss ikke igjen i denne beskrivelsen.

Fredag 11. oktober så NAV at Optikerforbundet hadde publisert en artikkel, med påstander om NAV som ikke var riktige. Vi kontaktet daglig leder i Optikerforbundet og ba dem rette faktafeilen, slik vi alltid gjør i tilfeller der påstander om NAV er feil. Vi ba dem rette opp eller vurdere å avpublisere inntil dette var gjort. Vi ble raskt enige med Optikerforbundet om at vi skulle sende over en kort oppsummering av NAVs korrespondanse med optikerkjedene. Det gjorde vi og Optikerforbundet la denne oppsummeringen raskt inn i saken.  

Vi stiller oss undrende til hvor Dagsavisen fikk disse påstandene fra og hvorfor vi ikke fikk mulighet til samtidig imøtegåelse.

Vennlig hilsen

Hege Turnes,

kommunikasjonsdirektør NAV

Bakgrunn: Stresset statsråd

Les også: Regjeringssplittelse om brillestønad – Frp holder fast ved kutt