Stresset statsråd

Anniken Hauglie er åpenbart på defensiven når hun nå må møte nærmest daglig i et studio for å forsvare regjeringens usosiale sparetiltak, skriver Dagsavisen på lederplass.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie måtte ty til to påfallende hersketeknikker da hun møtte i NRKs Politisk kvarter torsdag morgen for å forvare kutt i støtten til barn som trenger briller. Både programleder Astrid Randen og SV-leder Audun Lysbakken ble tiltalt med et «kjære deg».

Hauglie er åpenbart på defensiven når hun nå må møte nærmest daglig i et studio for å forsvare regjeringens usosiale sparetiltak. Kutt i skjermingstillegg for uføre pensjonister, kutt i støtte til de som sliter med cøliaki, kutt i støtte til de som trenger tannregulering, kutt for de barna som trenger briller. Hun har høstet storm, og har stått ganske støtt i kastene. Men nå virker det som om det røyner på for Høyre-statsråden. Selvsagt tar det på å gi brutaliteten et ansikt.

Hun er også ansvarlig for at det er blitt kommunisert ut at regjeringens nye satser for briller er gjort i dialog med bransjen, med «optikerne og de store leverandørene». Og slett ikke noe som er «funnet på politisk», slik hun uttrykte det i forrige uke. Dette avviser Norges Optikerforbund, som sier at det ikke er dekning for å kalle det en dialog. Det Hauglies direktorat Nav har gjort, er å hente inn veiledende priser på briller. Det er en grov forenkling av prissettingen på briller for barn.

Les også: Regjeringssplittelse om brillestønad - Frp holder fast ved kutt

Det er ennå ikke klargjort hvordan satsene har blitt 1200 og 2400 kroner for henholdsvis innfatning og glass. Faktisk.no har endevendt materien og har ikke klart å finne igjen tallene. De virker nå faktisk å være «funnet på politisk». Statsministerens forklaring om nødvendigheten av et tak på støtten til innfatninger, står også naken tilbake. Det var allerede et lavt tak.

Minst like ille som en feilaktig påstand om dialog, er det at Hauglies Nav har forsøkt å få Norges Optikerforbund til å fjerne en artikkel om brillestøtte fra deres nettside, fordi den ikke samsvarte med Nav sin versjon av historien.

Regjeringens håndtering av denne saken skaper nå også splid mellom de fire partiene, og avdekker igjen de motstridende instinktene. Både folk i Venstre og KrF har uttrykt misnøye med hvordan dette kuttet er utført, og det er kommet krav om reversering. Leksen for regjeringen må være todelt: Litt mer empati er på sin plass. Og det er klokt å forberede seg bedre når man skal argumentere for usosiale kutt.

Nå virker det som om det røyner på for Høyre-statsråden.

------------------------------

Under kan du lese NAVs svar på kritikken:

«NAV ba ikke Optikerforbundet fjerne sak fra nettsiden.

I Dagsavisen 18.oktober kan vi lese på lederplass:

«Minst like ille som en feilaktig påstand om dialog, er det at Hauglies Nav har forsøkt å få Norges Optikerforbund til å fjerne en artikkel om brillestøtte fra deres nettside, fordi den ikke samsvarte med Nav sin versjon av historien.»

Vi kjenner oss ikke igjen i denne beskrivelsen.

Fredag 11. oktober så NAV at Optikerforbundet hadde publisert en artikkel, med påstander om NAV som ikke var riktige. Vi kontaktet daglig leder i Optikerforbundet og ba dem rette faktafeilen, slik vi alltid gjør i tilfeller der påstander om NAV er feil. Vi ba dem rette opp eller vurdere å avpublisere inntil dette var gjort. Vi ble raskt enige med Optikerforbundet om at vi skulle sende over en kort oppsummering av NAVs korrespondanse med optikerkjedene. Det gjorde vi og Optikerforbundet la denne oppsummeringen raskt inn i saken.  

Vi stiller oss undrende til hvor Bergensavisen fikk disse påstandene fra og hvorfor vi ikke fikk mulighet til samtidig imøtegåelse.

Vennlig hilsen

Hege Turnes,

kommunikasjonsdirektør NAV»