Lytt til sangopprøret

Protestgruppen mot fjerning av sang i læreplanen har nå 24.000 medlemmer på Facebook. Alle kommentarer i media viser et bredt folkelig og faglig «opprør» mot de estetiske fagenes svake rolle og posisjon i skolen.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Ole Henrik Holøs Pettersen, styreleder Musikk i skolen, Arne Marius Samuelsen, styreleder Kunst i skolen og Harald Eivind Moe, styreleder Kunst og design i skolen

 

SEF (Samarbeidsforum for estetiske fag) er landets største paraplyorganisasjon for de estetiske fagene. Vi ser til vår glede at debatten nå i stor grad går i retning av å bli en overordnet verdidebatt om de estetiske fagenes rolle i skolen. Det er da bemerkelsesverdig at kunnskapsministeren inntar en slik passiv holdning i saken.

De siste 10 årene har man prioritert fag for å gjøre det bedre i internasjonale tester som PISA, men satsingen har i liten grad ført til bedre resultater. Derimot har prioriteringene gått på bekostning av tid og ressurser for de fagene som bidrar vesentlig til elevenes evne til deltakelse, kommunikasjon, samarbeid og til kreative og skapende arbeidsmetoder. Musikk- og kunst og håndverksfagene sin egenverdi og instrumentelle funksjon i skolen er svekket. Kort sagt har de estetiske fagene blitt nedprioritert, noe som står i sterk motsetning til Stortingets vedtak om en styrking av de praktisk-estetiske fagene i skolen.

Omfattende internasjonale forskning peker på at en satsing på de praktisk estetiske fagene gir bedre resultater i andre fag. Det er også tydelige sammenhenger mellom satsing på kulturfag i skolen og økt livskvalitet for elevene senere i livet med alle de positive samfunnsøkonomiske konsekvensene dette har. Oppsummert er de praktiske og estetiske erfaringer grunnleggende viktig for både den enkelte elevs utvikling, for resultater i øvrige fag, for skolemiljøet og til syvende og sist for hele samfunnet.

Flere aktører har anmodet om møte med statsråden, uten hell. Vi ønsker at politikerne engasjerer seg i de praktisk estetiske fagenes situasjon og lytter til konkrete argumenter fra fagfeltet. Nå må departement og storting følge opp med egne vedtak og sørge for at de praktisk estetiske fagene får en langt mer sentral rolle i den norske skolen.