Sp kan overta Aps plass

Det blåser en rødgrønn vind over landet, men den blåser forbi Arbeiderpartiet.

Nationen skrev i går at Sp er «større enn Støre». Avisen bygger på beregninger som nettstedet Poll of polls har gjort på basis av alle landets lokale meningsmålinger. De viser at Sp ligger an til å få 2658 folkevalgte i kommunene, mens Ap styrer mot noen færre, 2626. I dag har Ap dobbelt så mange ordførere som Sp. Ifølge målingene kan det ikke utelukkes at Sp vil passere Ap som landets største ordførerparti. Sp ligger an til å overta Aps plass som det dominerende partiet i mange av landets kommuner.

Det skyldes at Sp går fram over hele landet, mens Ap faller. Nord-Norge som i alle år har vært en sterk bastion for Ap, ser ut til å gå til Sp. Ap går tilbake i Innlandet, på Vestlandet og på Østlandet. Partiet har tilbakegang i de store byene, Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Ap ligger i øyeblikket an til å gjøre sitt dårligste valg noen gang. Hvis det skjer, må partiet ta en grundig gjennomgang av politikk og lederskap.

Internt i Ap blir tilbakegangen blant annet forklart med at Ap er truffet av en internasjonal nedgang for de sosialdemokratiske partiene. Høyrepopulistenes framgang rammer hardt partiene i midten.

Det kan ikke forklare Aps tilbakegang her i landet. Politikk er ikke en sykdom som smitter over landegrensene. Høyrepopulismen er knapt synlig i Norge. Høyresiden med Frp i spissen taper terreng. Det blåser en rødgrønn vind over landet. Den blåser forbi Ap fordi mange velgere på venstresiden mener at Ap verken er rødt nok eller grønt nok. I Utkant-Norge blør Ap velgere til Sp fordi det ikke har vært tydelig i sin motstand mot regjeringens hardhendte sentraliseringspolitikk.

Alliansen mellom by og land har vært en bærebjelke i Aps politikk fra Nygaardsvold til Stoltenberg. Ap utfordret alliansen i forrige stortingsperiode da det inngikk forlik med regjeringen som provoserte velgerne i distriktene. Støre forsøker å rette på den feilslåtte politikken med blant annet å gå mot politireformen og gå inn for å videreføre jernbanen i nord. Det er bra, men det kan være for sent. Sp er der allerede.