Bra, Bergen!

Det må bli slutt på lovløsheten. Situasjonen i dag er uholdbar.

El-sparkesyklene har kommet for å bli som innslag i gatemiksen i landets største byer. De er et viktig bidrag til mobiliteten i bykjernen. Men det må bli slutt på lovløsheten.

Situasjonen i dag er uholdbar.

Mange opplever at sparkesyklene etterlates på vilkårlige steder og hindrer annen ferdsel. Praksisen har vært kilde til irritasjon og konflikt, og byene har på ulikt vis prøvd å finne løsninger.

Les også: Oslo-folk vil ha egen parkering for sparkesykler

Mens politikerne i Oslo har slått ut med armene og etterlyst statlige regler, har Bergen og Trondheim kommune vist vei.

Lokale myndigheter har i Bergen på forbilledlig vis nå tatt skikkelig grep om situasjonen og begynt å fjerne sparkesykler som parkeres feil, står i veien for fotgjengere og slik utgjør en fare for mykere trafikanter. Dette har kommunen gjort for utleiers regning, mens Oslo har gjort samme ryddejobb gratis.

Denne myndige, handlekraftige opptredenen fortjener ros.

Les også: Slik vil han finne en rødgrønn løsning for E18-floka (Dagsavisen +)

Og det kan se ut som vestlendingenes pondus nå endelig får samferdselsministeren på banen.

Til Aftenposten torsdag sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) at han vil sette i gang et arbeid for å stramme inn på det regelverket som fins når det gjelder parkering av elsparkesyklene: «Dette vil starte med en vurdering av regelverket om parkering på fortau, gangvei og så videre, hvem som skal kunne håndheve disse reglene, og hvilke reaksjoner som skal kunne brukes ved overtredelse», skriver Hareide til avisa.

Dette er på høy tid, men han bør se på mer enn parkeringsbestemmelser.

Les også: «E18 handler ikke om klassekamp»

Frp-politikken som åpnet opp for dette markedet, må gis juridiske rammer og mulighet for kommunal kontroll til borgernes beste. Nå kan enhver aktør etablere seg, det er ingen begrensing på antall sykler eller hvor de kan parkeres. Trondheim kommune tapte i april en rettssak etter at den hadde krevd kommunal godkjenning av etablering.

Vi ønsker ikke et forbud, fordi denne typen transport er del av en grønn løsning, men lokale myndigheter må få reguleringsansvar for markedet til fellesskapets beste.

PS! Du leser nå en åpen artikkel fra Dagsavisen. For å få tilgang til alt innhold, se våre abonnementstilbud her.