Dagsavisen mener

Anbud til besvær

Forsvaret frykter for beredskapen etter at Vy ga ansvaret for vedlikehold av norske tog til et sveitsisk selskap.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Etter en anbudsrunde har statseide Vy, tidligere NSB, valgt å skrive kontrakt med sveitsiske Stadler om vedlikehold av jernbanemateriell. Det skjedde på bekostning av statseide Mantena, tidligere verkstedenheten i NSB.

Det er en dårlig avgjørelse, på mange måter.

Vedlikeholdet av norske tog bør gjøres her i landet

En ting er at denne avgjørelsen vil gjøre at et viktig kompetansemiljø står i fare for å forsvinne ut av landet. Trolig vil rundt 100 ansatte ved Mantenas verksted i Groruddalen i Oslo miste jobben, skriver Klassekampen.

De langsiktige konsekvensene er like alvorlige. Anbudet gjelder for ti år. Så lenge kan ikke 100 ansatte vente på neste runde. Dermed vil et viktig kompetansemiljø rett og slett være borte.

Anbudsvinner Stadler har verksteder i flere europeiske land. Fagforeningen Statbanenes Verkstedsarbeiderforening frykter at norske togunderstell framover vil bli sendt med lastebiler til verksteder i andre europeiske land.

Det vil gi «en eksport av kompetanse», sier Mantena-direktør Tore Løveid til Klassekampen. «Man kan stille spørsmål om beredskapsmessige konsekvenser», sier han videre.

Forsvaret er blant dem som sier seg enig i det. I et brev til Næringsdepartementet skriver Forsvaret at det trenger en fungerende jernbane for å sikre beredskapen. Forsvaret ber derfor om en grundig konsekvensutredning av anbudet og utflaggingen, siterer Klassekampen.

Fagforeningen har gått til politisk streik med markering foran Stortinget. Mantena har klaget på anbudsrunden til Klagenemnda for offentlige anskaffelser, uten å få gjennomslag. Nå håper begge at forsvarets innspill vil sørge for at Stortinget setter ned foten.

Både SV og Rødt vil ta kampen i Stortinget. SV vil pålegge regjeringen å utføre en utredning av konsekvensene av utflagging for beredskap og stabilitet. Rødt på sin side vil annullere hele anbudsrunden og beholde arbeidsplassene i Norge.

Det er jernbanereformen som ble vedtatt på Erna Solbergs vakt som ligger til grunn for denne prosessen. Dette er enda et eksempel på at reformen, som blant annet gjør at vi nå har flere operatører og dårligere tilbud på norske skinner, er mislykket.

Reformen bør reverseres. Og vedlikeholdet av norske tog bør gjøres her i landet, av norske aktører.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener