Dagsavisen mener

Skandalen på SMK

Når man ikke trodde aksje- og habilitetsskandalen kunne bli verre.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

«Rett og slett ikke til å bli klok på», sier jussprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo til E24 om hvordan informasjon om Sindre Finnes sin aksjeforvaltning er blitt unntatt offentligheten.

Tidligere denne uka ble det klart at korrespondansen mellom Statsministerens kontor (SMK), departementer og Sindre Finnes ikke ble journalført i henhold til loven. Da mediene ba om innsyn, ble de avvist. Det var ikke noe å søke innsyn i.

Hvem har tyngde og myndighet til å instruere landets fremste byråkrater?

I henhold til offentlighetsloven skal all korrespondanse, stort og smått, arkiveres. Det skal ikke foretas en byråkratisk vurdering av hva som er verdt å bevare. Alt skal arkiveres og gjøres tilgjengelig for allmennheten, skulle den ønske å vite.

Dette er landets toppbyråkrater ved SMK selvsagt svært bevisst. Dette er A-laget i norsk forvaltning. De vet hva loven sier, de vet hva som kreves. I den første avsløringen søndag manglet det en ansvarliggjøring. Statsminister Erna Solberg ble ikke nevnt, og ansvaret for at Finnes’ aksjeopplysninger var lagt i et ikke-søkbart papirarkiv på SMK, ble hengende i lufta. Som ved en inkurie, som om det hadde skjedd en glipp.

Ingen av toppbyråkratene har noen forklaring. En kalte det en forglemmelse, en annen vil ikke kommentere.

Her kommer professor Gravers poeng inn, som er så viktig. Han kan bare ikke forstå hvordan det bare kan være en glipp, men antyder at statsministerens ektemanns aksjetransaksjoner bevisst er holdt utenfor offentlighetens rekkevidde. Forklaringer som mangel på kunnskap eller forglemmelse, bærer ikke. «Det er tydelig at ikke alt er framme ennå», sier Graver til E24.

Da er spørsmålet, hvem som eventuelt har tyngde og myndighet til å instruere landets fremste byråkrater til å se bort fra loven? Andre enn statsminister Erna Solberg? Kontrollkomiteen på Stortinget som nå behandler habilitetsskandalen i norsk politikk, har fått et svært interessant nytt kapittel på sitt bord. Solbergs potensielle rolle må ses svært nøye på.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener