Dagsavisen mener

Tiltaket vil tette et vakuum i norsk skole

Regjeringens forslag er et riktig og etterspurt tiltak mot vold i skolen.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Onsdag ble det kjent at regjeringen vil lovfeste at ansatte i skolen skal kunne gripe inn fysisk mot elever for å avverge at noen blir skadet. Forslaget, som kommer fra kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), er dessverre helt nødvendig.

Både elever og ansatte skal føle seg trygge på skolen. Det er ikke tilfelle i dag. Dagsavisen har i en rekke saker satt søkelys på temaet vold i skolen. Årlig utsettes over 36.000 arbeidstakere i skoleverket for vold og trusler på arbeidsplassen.

I grunnskolen rammer det hver fjerde lærer. Yrkesgruppen topper dermed voldsstatistikken i norsk arbeidsliv sammen med politi og ansatte i helsesektoren.

Fysisk maktbruk er inngripende, og må være siste utvei

Med tiltaket som nå foreslås, vil vi endelig tette et vakuum i norsk skole. I dagens opplæringslov er det nemlig ingen retningslinjer for hvordan ansatte kan gripe inn fysisk når det oppstår voldelige situasjoner.

Det skaper usikkerhet når lærere ikke vet hvilket handlingsrom de har. I dag er de maktesløse i møte med situasjoner hvor det ville være naturlig å forsvare seg eller gripe inn. Det er nærliggende å anta at flere har latt være å handle, i frykt for represalier.

Fysisk maktbruk er inngripende, og må være siste utvei. Det må settes tydelige grenser, også for å hindre maktmisbruk mot utagerende elever. I de tilfeller en ansatt er nødt til å gripe inn, må dette gjøres så kortvarig og skånsomt som mulig, sier Brenna.

Derfor er det positivt at det skal lages veiledningsmateriale om regelverket. Regjeringen slår allerede nå fast at det skal stilles tydelige krav til utøvelse av maktbruk, dokumentasjon og meldeplikt.

Det understrekes også at «all form for fysisk maktbruk overfor barn som har karakter av avstraffelse, er straffbart».

Å lovfeste retten til å gripe inn, er et viktig tiltak for å styrke rettssikkerheten til elever og lærere. Like viktig blir arbeidet med systematisk forebygging, slik at færre voldelige situasjoner oppstår.

Forslaget til regulering av fysisk makt i opplæringsloven og privatskoleloven sendes nå ut på høring. Dette burde få bred støtte i Stortinget. I så fall vil det kunne tre i kraft fra skolestart i 2024.

Økningen av vold i skolen, og de rekordlave søkertallene til læreryrket, tas nå på alvor. Klasserommet og skolegården må bli et trygt sted å være. Både for elever og lærere, og for foreldre som sender barna sine på skolen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener