Dagsavisen mener

Sorg over omsorg

Igjen ryster eldreomsorgen oss. Arbeiderpartiet svarer dårlig og sår tvil om sosialdemokratiet.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

NRK har sjokkert og skremt nasjonen de siste ukene med sin journalistikk om tilstanden i den kommunale eldreomsorgen. NRK introduserte oss for Lilly (90) som bor hjemme alene. Hun får knapt med mat, ikke nødvendig hjelp til medisiner og pleie. Lilly er blitt et nasjonalt symbol på tilstanden.

Sviket mot de gamle har ingen politiske fedre

Heldigvis er ikke Lillys historie dekkende for hele den norske eldreomsorgen, og mangelen på oppfølging og menneskelig varme som hun opplever, er ikke definerende for alle de mange tusen sykepleiere og helsefagarbeidere som daglig gjør en enorm innsats i tjenesten.

Debatten om kvaliteten i eldreomsorgen er dessverre snart like gammel som pasientene. Den kommer igjen og igjen. Svaret er rituelt: Det offentlige Norge gisper, det loves bot og bedring, problemet forsvinner, for så å dukke opp igjen etter noen år når brysomme journalister løfter de gamles situasjon fram i lyset igjen. Denne debatten er et vondt déjà vu.

Avsløringene kunne like godt vært gjort på Høyre-statsråd Bent Høies vakt for halvannet år siden. Men Ansvaret nå er Arbeiderpartiets, og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har kommet dårlig ut. Hennes uttalelse om at «hver enkelt av oss må gjøre mer for å planlegge for en alderdom» har sådd tvil om sosialdemokratiets evne og bærekraft til å ta vare på de svakeste. Dette er ikke tida for å undergrave at sosialdemokratiske løsninger er framtida, og uttalelsen er svært uheldig. Omsorgen for de eldste og skrøpeligste blant oss må være en hjørnestein i Arbeiderpartiets norske bygg.

Norge har vært uforberedt på eldrebølgen. Regjeringer og ideologier har skiftet, men en problematisk eldreomsorg har bestått. Sviket mot de gamle har ingen politiske fedre. Ansvaret er alles, og må løses i fellesskap. Det hjelper de med omsorgsbehov lite med politisk polemikk eller at det deles ut skyld. Nå må vi ha en samling i bånn. Det må anerkjennes som et faktum at eldreomsorgen i for mange tilfeller er uverdig og respektløs. Og gjennom et stort, bredt politisk forlik på Stortinget må det legges til rette og prioriteres for at staten og kommunene i samarbeid kan ta de grep som er nødvendige for å sikre nok ressurser og bemanning.

Det NRK har avslørt, er helt uakseptabelt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener