Dagsavisen mener

Stortinget må vise åpenhet

Det er uheldig å hemmeligholde navnene på folkevalgte som skylder flere hundre tusen i skatt på fordeler gitt av Stortinget.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Så mange som 28 stortingsrepresentanter skylder store beløp i skatt fordi ikke har skattet av pendlerboliger de skulle ha betalt skatt for. Beløpene varierer, men i flere tilfeller dreier de seg om mange hundre tusen kroner. To representanter skulle ha skattet av beløp på over én million kroner.

Dersom loven hindrer Stortinget i å vise denne åpenheten, må partigruppene og de berørte folkevalgte selv ta ansvar.

Disse alvorlige opplysningene kommer fram i et brev Skatteetaten har sendt til Stortingets administrasjon, ved direktør Marianne Andreassen. Stortinget har publisert brevet, men har valgt å sladde navnene på de 28 politikerne det er snakk om. Alle sakene gjelder forrige stortingsperiode, altså fra 2017 til 2021.

Hvem de 28 representantene er, får ikke offentligheten vite - ut over at verken Hadia Tajik eller Eva Kristin Hansen (begge Ap), som fratrådte sine verv etter oppslag om pendlerboliger, står på listen. Stortinget har valgt å sladde oversikten over de 28 folkevalgte, og begrunner det med at skyldig skatt er taushetsbelagte opplysninger.

I utgangspunktet har vi forståelse for at personvernet må respekteres, også for landets fremste tillitsvalgte. Men i denne saken er det et enormt behov for å reparere ødelagt tillit mellom velgerne og Stortinget. Det legger et stort ansvar på landets nasjonalforsamling. Åpenhet om feilene som er begått, er helt avgjørende for å starte arbeidet med å gjenopprette denne tilliten.

Dersom loven hindrer Stortinget i å vise denne åpenheten, må partigruppene og de berørte folkevalgte selv ta ansvar for å offentliggjøre hvem det er snakk om. Det er et helt legitimt krav, og det bør være en selvfølge at politikere som er opptatt av å gjenopprette tillitsforholdet mellom velgere og valgte imøtekommer det. Riksrevisjonen, som har varslet gjennomgang av 500 saker knyttet til ulike ordninger på Stortinget, har allerede signalisert at enkeltnavn kan bli offentliggjort når de er ferdige med sine undersøkelser.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener