Dagsavisen mener

Gode grep mot innleie

Regjeringen skjerper reglene for innleie og tar grep for heltidsansettelser. Det er virkelig på tide.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) lanserte fredag nye grep for å begrense bruken av innleie i arbeidslivet.
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

I Dagens Næringsliv fredag kunne vi lese at norske bedrifter mangler folk til over 70.000 jobber, men at regjeringen likevel velger å stramme inn ovenfor bemanningsbransjen. «En tragedie», ifølge bransjen selv.

Vi må innrømme at vi ikke gråter for bemanningsbransjen. For å si det med arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap): «Det er vanskelig å forstå at ordnede arbeidsforhold og trygge rammer skal virke avskrekkende».

Hele, faste stillinger har vært og skal være normalen i Norge

Regjeringen la fredag fram sitt lenge bebudede lovforslag om innstramming i regelverket for innleie. Det innebærer blant annet en generell innstramming i adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak, en styrking av innleides rett til fast ansettelse i innleievirksomheten, og en godkjenningsordning for bemanningsforetak.

Et annet lovforslag regjeringen la fram samme dag skal sikre at heltidsansettelse er hovedregelen i arbeidslivet gjennom en normgivende bestemmelse i arbeidsmiljøloven, og at deltidsansatte får sterkere fortrinnsrett.

Dette er gode endringer. Hele, faste stillinger har vært og skal være normalen i Norge. Det er en del av kjernen i det norske arbeidslivet, og en viktig bidragsyter til høy produktivitet og dermed vår konkurranseevne.

Fra bemanningsbransjen og høyresiden, heri opptatt arbeidsgiversiden, hører vi at bemanningsbransjen er viktig for å få folk ut i jobb. Det er ikke nødvendigvis usant, men det er en sannhet med modifikasjoner. De samme aktørene er mindre opptatt av å fortelle oss om de negative sidene med innleie.

Eksplosjonen i antallet bemanningsbyråer de siste årene har sammenfalt med økende grad av løsarbeidertilstander i det norske arbeidslivet. På byggeplasser i og rundt Oslo er innleid arbeidskraft et altfor vanlig syn. Det går utover kvaliteten på jobben som gjøres, det skaper usikre forhold for den enkelte ansatte og det går utover produktiviteten i bransjen. Det ødelegger også for rekrutteringen.

Regjeringen gjør helt rett i å stramme inn i regelverket for innleie. De seriøse aktørene i bemanningsbransjen vil tilpasse seg, de mindre seriøse vil forhåpentligvis forsvinne. Den enkelte arbeidstakeren vil få tryggere rammer i livet, og et samlet norsk arbeidsliv blir bedre.

Hadia Tajik (Ap) var statsråden som tok initiativ til disse lovforslagene før hun gikk av tidligere i vår. Hun oppsummerer betydningen av regjeringens grep slik: «Nå flytter vi makt til arbeidsfolk».

Motkreftene må gjerne skrike seg hese. Skjerpede regler for innleie er en god nyhet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener