Dagsavisen mener

Kollektiv svikt

2022 må bli en dugnad for å opprettholde kanskje verdens beste kollektivtilbud.

Passasjerer venter på T-banen på Jernbanetorget. Hele T-banenettet i Oslo er lammet av feil på signalanlegget. Gjennom sentrum er det full stans i morgenrushet tirsdag.
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

I alle landets byer har kollektivtrafikken gått ned i forbindelse med koronapandemien. Vi har beveget oss mindre rundt i samfunnet, og nå ved slutten av pandemiens andre år, får det konsekvenser.

Alarmen gikk tidligere i høst. Reisevanene kommer ikke tilbake til normalen. Ruter, som organiserer kollektivtilbudet i Oslo-området, må kutte i rutetilbudet hvis ikke statssubsidiene fortsetter i 2022. Disse har erstattet tapte billettinntekter og opprettholdt tilbudet gjennom pandemien.

Vi frykter en nedadgående, kollektiv spiral. Flere biler inn til Oslo vil være et nederlag.

Antall reisende er siden 2019 totalt redusert med 20 prosent. Men i Oslo er mønsteret delt. I vest er trafikken på under 70 prosent av nivået før pandemien. I øst er man derimot tilbake på nesten 90 prosent. Dette må reflekteres i mulige endringer i tilbudet.

Høyre-regjeringen sa nei, og mandag kom det heller ikke øremerkede kollektivmidler fra den nye Ap/Sp-regjeringen i statsbudsjettet. Da må passasjerene enten skynde seg tilbake, som Oslos byrådsleder Raymond Johansen har oppfordret til, eller så må utgiftene kuttes. Det betyr redusert rutetilbud, hvis ikke fylkeskommunene i Oslo og Viken punger ut enda mer. I statsbudsjettet ble det tilført 250 millioner i frie midler til Oslo, men de verdige sakene er mange.

Før jul skal kollektivtilbudet for 2022 spikres og avtaler inngås. I årevis er det jobbet hardt og målrettet for å flytte transport over på kollektiv. Det langt på vei en suksesshistorie, og bilen er kjempet tilbake. Kutt i tilbud nå vil bety ytterligere nedgang i antall reisende. Vi frykter en nedadgående, kollektiv spiral. Flere biler inn til Oslo vil være et nederlag. Fjellinjen melder nå om biltrafikk over nivået før pandemien.

Staten og den nye regjeringen burde bidratt enda mer for å hjelpe det kollektive tilbudet i landets tettest bebodde område over denne humpen i veien. 2022 kan bli et normalt år. La derfor samfunnet gå seg til, la tryggheten komme tilbake og eventuelle nye vaner sette seg, før kuttene i rutetilbud og avganger gjøres.

Ruter trenger en halv milliard. Oslo har bidratt med 135 friske millioner i neste års budsjett. Viken har kommet opp med 100 millioner. Det mangler fortsatt over 250 millioner. Staten har sagt nei, men Oslo og Viken må stille opp. Og så må vi alle kjenne vår besøkelsestid. 2022 må bli en dugnad for å opprettholde kanskje verdens beste kollektivtilbud.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener