Dagsavisen mener

Tragedien på Bislett

Knivangrepet i Oslo tirsdag tvinger oss til igjen å vurdere om psykisk helsevern har nok ressurser.

En mann ble skutt og drept av politiet på Bislett i Oslo tirsdag. Mannen var 11 måneder tidligere dømt til tvunget psykisk helsevern.
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Så skjedde det igjen, bare uker etter tragedien på Kongsberg, der en mann angrep og tok livet av tilfeldige forbipasserende. Tirsdag denne uka jaget en mann i bar overkropp sakesløse mennesker på Bislett i Oslo med kniv. Han ble stanset av politiet, som kjørte på mannen med patruljebilen to ganger. Da mannen reiste seg og angrep politiet med kniv, ble han skutt og drept.

Den nå avdøde gjerningsmannen utførte lignende handlinger for litt mer enn to år siden, i 2019. Da angrep og såret han tilfeldig forbipasserende på Ankerbrua i Oslo med kniv, før han ble uskadeliggjort av politiet.

Penger er ikke nok, men det krever ressurser å sørge for et godt psykisk helsevern

Episoden i Thereses gate på Bislett tirsdag denne uka skjedde 11 måneder etter at mannen ble dømt til tvungent psykisk helsevern for hendelsene på brua. Han var på permisjon da den fatale hendelsen fant sted. Hvordan kunne dette skje?

Det taler til vårt rettssystems ære at vi i Norge gir hjelp, ikke straff, til psykisk syke mennesker. Det er liten grunn til å betvile at det var riktig å dømme mannen til tvungent psykisk helsevern. Det er derimot all grunn til å spørre hvorfor han var i frihet denne fatale tirsdagen.

Rettspsykiater Randi Rosenqvist sa i Dagsavisen i går at «psykiatrien kan utmerket godt året etter at en slik dom er falt si at denne pasienten er så velregulert at han ikke lenger trenger være inne i en psykiatrisk institusjon». Dette viser hvor vanskelig det kan være å vurdere psykisk sykdom.

Rosenqvist sier også at behandlingsinstitusjonen må ha «kontinuerlig oversikt over tilstanden», slik at tilbakefall kan fanges opp umiddelbart. Og hun er kritisk til mangelen på sengeplasser i psykiatrien, der nedbyggingen beskrives som «dramatisk». Konsekvensen kan være at man skriver ut folk for tidlig.

Da er vi over på det som koster penger. Det tar tid å overvinne psykisk sykdom, og det krever store ressurser. Da er det uheldig at gjennomsnittlig liggetid i psykisk helsevern har gått ned fra 27 døgn til 18 fra 2009 til 2018. Og at den planlagte samlingen av psykiatri i hovedstaden til Aker sykehus etter alle solemerket vil bety at flere psykisk syke må raskere ut, rett og slett av plasshensyn.

Vi har ikke kompetanse til å vurdere om det var en riktig vurdering at gjerningsmannen på Bislett ble innvilget permisjon. Men den tragiske hendelsen viser med all tydelighet at noe gikk galt. Systemet sviktet også da gjerningsmannen på Kongsberg ikke ble fanget opp.

Penger er ikke nok, men det krever ressurser å sørge for et godt psykisk helsevern. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har en stor jobb foran seg for å sørge for at vi unngår så mange tragiske konsekvenser av psykisk sykdom som mulig.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener