Dagsavisen mener

Byråkrati? Ja takk!

En ny regjering må ruste opp det offentlige tjenestetilbudet og skrote ABE-reformen.

Byggebransjen er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Onsdag kom det nok en gang meldinger om at skatteetaten ikke klarer å sende ut skattekort raskt nok til utenlandske arbeidstakere. Samme dag åpnet grensene for fullt, og det er grunn til å tro at enda flere arbeidstakere fra utlandet kommer over grensene i tiden framover. Det er i seg selv godt nytt. Flere bransjer er helt avhengig av denne arbeidskraften.

Så lenge disse arbeidstakerne ikke har skattekort, må de skatte halve lønna. Da risikerer man at aktører foretrekker å jobbe svart og useriøst. Siden problemene med de manglende skattekortene forklares med konsekvensene av regjeringens kuttreform ABE, ser vi her et sjeldent talende eksempel på hvordan man kan spare seg til fant.

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, forkortet ABE, har gått ut på at alle statlige virksomheter har måttet kutte mellom 0,5 og 0,7 prosent hvert eneste år siden 2014. For hvert år er kuttene blitt mer og mer smertefulle.

Effektivisering er ofte nødvendig og slett ikke et onde i seg selv, men årvisse, flate kutt har ført til at flere offentlige virksomheter sliter. Det gjelder særlig de mest arbeidsintensive. Der er det ikke så mye annet å kutte i enn antall ansatte. Konsekvensen blir det motsatte av effektivisering: Saker hoper seg opp, og innbyggerne får et dårligere tjenestetilbud.

Her ser vi et sjeldent talende eksempel på hvordan man kan spare seg til fant.

Det er ikke bare skatteetaten som sliter. Onsdag kom også nyheten om at politiet nå henlegger over dobbelt så mange saker som i 2016. Også oppklaringsprosenten går ned. Tidligere har domstolene slått alarm om at ABE-kuttene skaper så lang ventetid at det truer rettssikkerheten.

En ny regjering må sørge for at vi får en sterk og tilstedeværende stat og en solid offentlig sektor som leverer gode og pålitelige tjenester til befolkningen. Da må man satse på, og ikke kutte i offentlig tjenesteyting eller «byråkrati» som høyresiden litt foraktfullt velger å kalle det. Vi vil for vår del si at byråkratiet, når det er velfungerende, smidig og uten unødig rapportering og skjemavelde, er et honnørord. Noe vi bør forstå at vi trenger og kan være stolte av.