Dagsavisen mener

Blå skolepolitikk

Mindre trivsel og mer stress er arven etter Erna Solberg.

.
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Åtte år med borgerlig skolepolitikk har skapt en skole der ungene trives dårligere. Det er en nedslående fasit.

Man skal lytte til de som har skoen på. I skolen er dette elevene. Hva de sier om egen hverdag bør veie tungt når man skal vurdere den borgerlige skolepolitikken etter åtte år med Erna Solberg bak kateteret.

Hvert år gjør Ungdata undersøkelser blant skoleelevene. 140.000 barn og unge har svart. Utviklinga siden 2013 er bekymringsfull og eksperter slår alarm, slik Dagsavisen skrev i går. Stadig færre unge trives på skolen. Flere kjeder seg, gruer seg eller føler seg utenfor. Flere opplever at læreren ikke bry seg. Samtidig er skolen for veldig mange unge en kilde til stress og press.

Summen av dette er et politisk nederlag. Den norske skolen scorer fortsatt høyt på de fleste parametere, men trenden er tydelig på mange felt. Det er gradvis blitt tøffere å være elev. Fire av ti jenter oppgir å være svært stresset for å gjøre det bra på videregående skole. Skolen er blitt en belastning for mange, og skolen virker å være en mindre omsorgsfull institusjon.

Tallenes tale er tydelig. Ungdata og andre undersøkelser peker i samme retning. Vi har fått en kaldere og mer prestasjonsorientert skole enn før. Dette er lite annet enn logisk når de borgerlige har fått gjennomføre sin skolepolitikk der det legges vekt på større læringstrykk, på testing, på karakterer og resultater og på såkalt fritt skolevalg der konkurransen har blitt en mye større del av de unges hverdag. Å leve i et konstant press for å lykkes, er ikke sunt.

Skolepolitikken har glimret med sitt fravær i denne valgkampen. Dette er påpekt av mange kommentatorer. Det er synd, fordi skolen er samfunnets viktigste og mest grunnleggende arena. Og ingen skoledebatt antyder at det er enighet om skole- og utdanningpolitikken i Norge. Det er det ikke. Hvis vi har innført en skolepolitikk som gjør barn og unge ulykkelige, må kursen endres. Gravalvor og press må erstattes av glede og mestring, og lærerne må få selvstendigheten tilbake slik Ap og SV ønsker med sin tillitsreform. Skolekulturen må endres, slik de rødgrønne er i gang med i Oslo.

Når barna og ungdommene våre ikke trives på skolen, er det ikke en god skole for alle. Og en god skole for alle, må være målet.