Dagsavisen mener

Høyres sanne ansikt

Regjeringen Solberg gir de rike valuta for pengene.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) er befriende ærlig. Han mener vi trenger flere milliardærer i Norge, ikke færre. Trellevik legger riktignok til et kanskje, men budskapet er likevel klart. Høyre-politikerens poeng er at det ikke er et problem at de rike blir rikere, så lenge det gjør at alle oss andre også blir rikere.

Trellevik viser til at de ti prosent rikeste her i landet betalte over 40 prosent av all inntektsskatten som kommer fellesskapet til gode. På tampen av den rødgrønne regjeringsperioden for åtte år siden bidro de rikeste med godt under 40 prosent av denne skatten, altså mye mindre enn i dag. Slik taler en ekte Høyre-mann.

De rikeste her til lands har fått størst uttelling for reduksjonene i formuesskatten.

Statistikk kan brukes til så mangt. For å gjøre bildet mer komplett og nyansert vil vi for vår del trekke fram tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at den rikeste én-prosenten kaprer 19 prosent av de samlede personinntektene. Enda skjevere blir det når vi tar med at den rikeste prosenten bare betaler 22 prosent av inntekten i skatt.

De rikeste her til lands har fått størst uttelling for reduksjonene i formuesskatten som Erna Solbergs regjering har gjennomført de siste åtte årene. Dagbladet kunne nylig fortelle at milliardærene som støtter Høyres valgkamp økonomisk har mer enn doblet formuen under denne perioden. Av de 43 personene som har donert pengegaver til Høyre i år, står 16 på Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Disse rike får kort sagt valuta for pengene.

Norge har et skattesystem som er progressivt for vanlige folk. Det kommer til uttrykk ved at skatten øker jo mer inntekten øker. Men for de aller rikeste blir det plutselig motsatt. Skattetrykket synker jo mer de rikeste tjener. For å motvirke dette, har vi i dag en formuesskatt. Det er en skatt som Høyre ønsker å redusere, mens Arbeiderpartiet vil skjerpe den og gjøre den enda mer omfordelende slik at de rikeste må betale en større del av børa.

Sosiale forskjeller har i år blitt den viktigste saken blant velgerne. Det kunne vi i vår lese ut av en undersøkelse Norstat har utført for Aftenposten. Helse har også blitt viktigere, og havner på andreplass, mens miljø har dalt litt på denne rangeringen. Innvandring toppet i 2017, men har nå falt til tiendeplass.

Det lover godt for de rødgrønnes valgkamp at sosiale forskjeller rangeres som viktigst blant velgerne. Små forskjeller er bra for samholdet i samfunnet. Det bidrar også til mer vekst og verdiskapning. Den nordiske samfunnsmodellen er i så måte en suksess og må derfor pleies. Sosialdemokratisk politikk er svaret. Høyre drar i gal retning når politikere som Ove Trellevik etterlyser flere milliardærer. Strekket i det norske laget blir da større. Det er imidlertid oppløftende at Trellevik viser Høyres sanne ansikt.

Mer fra: Dagsavisen mener