Dagsavisen mener

Et tydeligere Ap

Aps nye partiprogram et et godt utgangspunkt for valgkampen

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Som ventet ble det mest medieoppmerksomhet om stridene rundt rusreform og selvbestemt abort fram til uke 18 i svangerskapet under Arbeiderpartiets landsmøte i helgen. Dette er viktige saker. Arbeiderpartiet har vedtatt en god og gjenkjennelig plan for en sosialdemokratisk rusreform. Planen er konkret og tydelig, og den inneholder viktige forslag til en reell opprustning av ruspolitikken. Dersom Ap vinner valget til høsten, forventer vi at partiet følger opp med penger, konkrete vedtak og trykk på gjennomføring. Norges rusavhengige kan ikke oppleve en gang til at de blir en salderingspost. Og ungdom på vei inn i problematisk rusbruk må ha et langt bedre hjelpetilbud enn i dag.

Det er forvirring knyttet til vedtaket om abort. Den forvirringen har partiledelsen selv ansvaret for å ha skapt. Vi legger til grunn at Ap nå er enige om selvbestemt abort til uke 18. Vi legger også til grunn at antydningene om at nemndene skal erstattes av en obligatorisk rådgivning legges i en skuff, at denne skuffen låses, og at nøkkelen kastes. Ved neste korsvei bør Ap feie all tvil til side og vedta full selvbestemt abort til uke 18.

Landsmøtet har handlet om mye mer enn disse sakene. Det er ofte slik at konfliktene får mest oppmerksomhet, mens den grunnleggende politikken det er enighet om, havner litt i skyggen. Men det viktigste Ap kan ta med seg ut av dette landsmøtet, er en tydelig fordelingspolitikk som har helt andre ambisjoner for mindre forskjeller og mer rettferdighet enn politikken til dagens regjering. Ap har også vedtatt et solid program for arbeidsliv og jobbskaping.

Mest imponerende er likevel forlikene knyttet til klimapolitikken.

—  

Mest imponerende er likevel forlikene knyttet til klimapolitikken. AUF og industridelen av LO har tradisjonelt stått langt fra hverandre i disse spørsmålene. I det nye partiprogrammet har de funnet sammen. Partileder Jonas Gahr Støre blir ofte beskyldt for å være tåkete og uklar, noen ganger med rette. Men i dette tilfellet har han vist at evne til dialog og vilje til forhandling har brakt Ap og klimapolitikken viktige skritt framover. Det bør Ap være svært fornøyd med.