Leder

Portforbud skremmer

Regjeringen vil ha en åpning for, i verste fall, å kunne innføre portforbud.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Et lovforslag for å få nødvendige hjemler er derfor sendt på høring.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) poengterer at det i dag ikke er aktuelt å innføre portforbud eller noe som ligner. Dette er noe hun håper aldri blir nødvendig.

Les også: «Regjeringen er bekymret, men har langt på vei seg selv å takke»

Erfaringene fra koronapandemien, ikke minst fra andre land, viser ifølge regjeringen at det kan bli behov for svært omfattende og inngripende tiltak.

Da gjelder det å være forberedt hvis smitten kommer helt ut av kontroll.

Fremskrittspartiet har allerede vendt tommelen ned. Og regjeringen blir advart av tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande. «Demokratier bygger på at vi har tillit til hverandre», skriver hun på Facebook. Trine Skei Grande mener at portforbud er å sette folk i fengsel i sitt eget hjem.

Les også: Grande knallhardt ut mot regjeringens åpning for portforbud

Det er forståelig at regjeringen ønsker å være forberedt på lovmessig å kunne møte en ekstremt alvorlig koronasituasjon. Men det hører med til historien at Folkehelseinstituttet (FHI) er sterkt kritisk. «Samlet sett vurderer vi at den marginale gevinsten av portforbud, selv i den strengeste form, er liten», uttaler FHI. Et portforbud blir ifølge instituttet unødvendig dersom man gjennom andre tiltak klarer å redusere antallet menneskelige kontakter.

FHI poengterer at et portforbud «kan utfordre menneskerettighetene».

Dette er klare ord som bør veie tungt. Tanken om portforbud bør droppes. Politikerne bør lytte til Camilla Stoltenberg & co. Samtidig er det befriende å registrere at stortingsrepresentant Trine Skei Grande taler sine egne midt imot.

Les også: Se bildene og reportasje fra da Norge stengte ned (+) 

Vi har så langt klart oss godt gjennom koronapandemien med mange oppfordringer og noen få påbud og forbud. Gjensidig tillit og dugnadsånd har vært avgjørende for å lykkes. Det bør være rettesnoren også dersom krisen, mot formodning, skulle bli mer alvorlig.

Mer fra: Leder