Leder

Et lovende alternativ

Arbeiderpartiet legger vekt på skattemessig forutsigbarhet for familier og bedrifter i en krisetid. Det er en fornuftig tilnærming.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Arbeiderpartiet har presentert sitt alternativ til neste års statsbudsjett. Dette blir selvsagt ikke vedtatt politikk i denne omgang, men det peker ut grunnstammen i et lovende alternativ til Erna Solbergs regjering ved neste korsvei. Det er spesielt skatteopplegget som er interessant, for her kommer Ap med løfter for neste stortingsperiode.

Ap-leder Jonas Gahr Støre lover å holde skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter uendret.

Men det skal bli en mer rettferdig omfordeling som fører til at inntekter over 750.000 kroner får skjerpet skatt, mens alle andre som tjener mindre enn dette vil få lettelser.

Samtidig kommer Ap med en garanti om uendret samlet avgiftsnivå. Garantien innebærer at når en avgift går opp så skal en annen skatt eller avgift reduseres tilsvarende.

På toppen av dette går Ap inn for at staten skal hente inn mer i formuesskatt, spesielt fra dem med høyest formue. På den annen side blir bunnfradraget hevet slik at flere slipper unna eller får redusert formuesskatt. Videre vil Ap holde fast på 22 prosent selskapsskatt, selv om partiet tidligere har ment at denne skattesatsen burde være på 23 prosent.

Samlet sett legger Arbeiderpartiet seg på en mer moderat skattelinje enn det som ble lovet foran valget i 2017.

Da var politikken å heve skatter og avgifter med inntil 15 milliarder kroner. Nå nøyer partiet seg med å hente inn sju ekstra milliarder i formuesskatt. Ap legger vekt på skattemessig forutsigbarhet for familier og bedrifter i en krisetid. Det er en fornuftig tilnærming.

Velgerne bør allerede nå merke seg at en eventuell regjering med Jonas Gahr Støre som statsminister vil føre en mer omfordelende skattepolitikk enn det som har vært og er Erna Solbergs linje. Ap mener at de rike må betale mer i skatt, mens folk flest skal slippe billigere unna. Bedre omfordeling gir kort og godt mer rettferdighet.

Mer fra: Leder